EHSV info: Jaké nové prvky chce Výbor představit ve stanovisku k právu na opravu?

Thierry Libaert: Opravitelnost výrobků je téma, které přesně vystihuje činnost našeho Výboru, a to ze dvou důvodů.

Zaprvé, protože se jedná o dlouhotrvající dynamiku pramenící z ochrany spotřebitelů, zejména ve prospěch udržitelných produktů a zaměřenou proti zavádějícím environmentálním tvrzením. Zadruhé, protože v případě témat, jako je toto, se nám při hlasování na plenárním zasedání téměř vždy podaří dosáhnout silné většiny.

Stanovisko Právo na opravu, které společně se mnou jako spoluzpravodajka vypracovala Emilie Prouzet, ukazuje stále těsnější sbližování spotřebitelských témat a zájmů v oblasti ochrany životního prostředí. Oprava výrobků snižuje těžbu surovin, zejména kritických surovin, a především vede k vytváření menšího množství odpadů za situace, kdy se množství odpadu z elektrotechnického a elektronického průmyslu odhaduje na 7,4 milionu tun ročně.

V našem stanovisku vyjadřujeme podporu návrhu Komise, vyzýváme ji však, aby učinila další kroky k tomu, aby právo na opravu nezůstalo pouhou teorií. Součástí by měl být zákaz určitých praktik, jejichž cílem je bránit opravám (například nucené použití konkrétních dílů), podpora repasovaných výrobků a 3D tisku a poskytnutí účinné podpory opravnám, například co se týče odborné přípravy. Rovněž bude nutné zvýšit povědomí spotřebitelů, protože mnozí z nich si už nenechávají věci opravovat a místo toho je jednoduše vymění. Kroky v této oblasti musí být komplexní a musí zahrnovat všechny zúčastněné strany.