Vprašanje EESO: Katere nove elemente želi Odbor vključiti v mnenje o pravici do popravila?

Thierry Libaert: Popravljivost izdelkov je tema, ki je iz dveh razlogov tipičen primer dela Odbora.

Prvič, ker je del dolgotrajne dinamike na področju varstvu potrošnikov, v kateri podpiramo zlasti trajnostne izdelke in svarimo pred zavajajočimi okoljskimi trditvami. In drugič, ker je pri takšnih temah skoraj vedno mogoče doseči veliko večino glasov na plenarnem zasedanju.

Mnenje o pravici do popravila, ki sva ga pripravila s soporočevalko Emilie Prouzet, odraža vse večjo usklajenost med potrošniškimi vprašanji in varstvom okolja. Pri popravljenih izdelkih je potrebnih manj surovin, zlasti kritičnih, predvsem pa manj odlagališč, in to v času, ko so odpadki iz električnega in elektronskega sektorja ocenjeni na 7,4 milijona ton na leto.

V našem mnenju predlog Komisije podpiramo, vendar pozivamo, naj gre še dlje, da pravica do popravila ne bi bila zgolj teorija. Prepovedati bi bilo treba nekatere prakse (kot je serijska prodaja), katerih cilj je preprečiti popravilo, podpirati obnovljene izdelke in tridimenzionalno tiskanje ter učinkovito podpirati serviserje, na primer z usposabljanji. Treba je tudi ozaveščati potrošnike, saj so mnogi že pozabili, da bi lahko svoje stvari popravili, namesto da kupijo nove. Ukrepi na tem področju morajo biti celostni in vključevati vse zainteresirane strani.