Nejvzdálenější regiony mají klíčový význam pro budoucnost EU

EHSV ve svém průzkumném stanovisku na žádost francouzského předsednictví Rady EU vyzývá Evropskou komisi, aby zvážila významné přínosy, kterými mohou nejvzdálenější regiony přispět k budoucnosti Evropy.

Komise by měla podniknout náležitá opatření a postarat se o to, aby i tyto regiony měly prospěch z oživení po pandemii COVID-19 nebo z klimatické, sociální a digitální transformace. EHSV navrhuje nové zásadní kroky, pokud jde o potravinovou a energetickou soběstačnost v nejvzdálenějších regionech, ekologickou transformaci, udržitelný cestovní ruch, sociální začlenění, zapojení občanské společnosti, zvyšování dovedností a řešení problémů týkajících se vody a hygienických zařízení.

Zpravodaj Joël Destom uvedl: „Nejvzdálenější regiony by měly být brány jako testovací místa pro podporu pokroku v celosvětovém měřítku a mohou se stát vzorem, který lze kopírovat.“

Spoluzpravodaj Gonçalo Lobo Xavier dodal: „EHSV požaduje, aby byl v nejvzdálenějších regionech zajištěn přístup k digitálním technologiím a aby byl do příštích operačních programů začleněn velký projekt zaměřený na přístup k vodě a hygienickým zařízením.“ (tk)