In een verkennend advies op verzoek van het Franse Raadsvoorzitterschap van de EU roept het EESC de Europese Commissie op na te gaan welke troeven de ultraperifere regio's in handen hebben voor de toekomst van Europa.

De Commissie moet passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat deze regio’s bij het herstel na COVID-19 of de sociale, digitale en klimaattransities niet buiten de boot vallen. Het EESC stelt nieuwe belangrijke stappen voor met betrekking tot zelfvoorziening op voedsel- en energiegebied in de ultraperifere gebieden, de groene transitie, duurzaam toerisme, sociale inclusie, de betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld, vaardigheden en de problematische toegang tot water en sanitaire voorzieningen.

Rapporteur Joël Destom: “De perifere gebieden moeten worden gezien als proeftuinen voor het boeken van vooruitgang op mondiaal niveau en kunnen uitgroeien tot navolgenswaardige modellen.”

Corapporteur Gonçalo Lobo Xavier: “Het EESC dringt erop aan dat de toegang tot digitale diensten in de ultraperifere regio’s wordt gewaarborgd en dat in de toekomstige operationele programma’s een groot project voor toegang tot water en sanitaire voorzieningen wordt opgezet.” (tk)