В проучвателно становище по искане на френското председателство на Съвета на ЕС ЕИСК призовава Европейската комисия да разгледа значителните ползи, които най-отдалечените региони могат да донесат за бъдещето на Европа.

Комисията би трябвало да предприеме подходящи мерки, за да гарантира, че тези региони няма да бъдат изоставени нито при възстановяването след COVID-19, нито при климатичния, социалния и цифровия преход. ЕИСК предлага нови ключови стъпки за продоволствена и енергийна автономност в най-отдалечените региони, в екологичния преход, устойчивия туризъм, социалното приобщаване, участието на гражданското общество, квалификацията и проблема с водоснабдяването и канализацията.

Докладчикът Жоел Дестом заяви: „Би трябвало най-отдалечените региони да се разглеждат като изпитателни платформи за насърчаване на напредъка в световен мащаб, те могат да се превърнат в модели, които могат да бъдат възпроизведени“.

Съдокладчикът Гонсалу Лобу Шавие посочи: „ЕИСК призовава за осигуряване на цифров достъп в най-отдалечените региони и за включване в следващите оперативни програми на голям проект за достъп до вода и канализация“. (tk)