I en sonderende udtalelse på anmodning af det franske rådsformandskab beder EØSU Kommissionen tage de betydelige fordele i betragtning, som regionerne i den yderste periferi kan give EU i fremtiden.

Kommissionen bør træffe passende foranstaltninger for at sikre, at disse regioner hverken går glip af genopretningen efter covid-19 eller den klimamæssige, sociale og digitale omstilling. EØSU foreslår, at der tages nye vigtige skridt mod fødevare- og energiuafhængighed i regionerne i den yderste periferi, den grønne omstilling, bæredygtig turisme, social inklusion, inddragelse af civilsamfundet, opkvalificering og en løsning på vand- og sanitetsproblemet.

Ordfører Joël Destom sagde: "Regionerne i den yderste periferi bør betragtes som teststeder for fremskridt på verdensplan og kan blive rollemodeller".

Medordfører Gonçalo Lobo Xavier sagde: "EØSU opfordrer til at sikre digital adgang i regionerne i den yderste periferi og lade et større projekt vedrørende adgang til vand og sanitet indgå i de næste operationelle programmer". (tk)