Tá na réigiúin is forimeallaí ríthábhachtach do thodhchaí an Aontais

I dtústuairim a d’iarr Uachtaránacht na Fraince ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh, iarrann CESE ar an gCoimisiún Eorpach breithniú a dhéanamh ar na tairbhí móra a d’fhéadfadh na réigiúin is forimeallaí a chur ar fáil ar mhaithe le todhchaí na hEorpa.

Ba cheart don Choimisiún bearta iomchuí a ghlacadh chun a áirithiú nach gcaillfidh na réigiúin sin amach ar an téarnamh iar‑COVID‑19 ná ar na haistrithe aeráide, sóisialta agus digiteacha. Molann CESE príomhchéimeanna nua maidir le neamhspleáchas bia agus fuinnimh sna réigiúin is forimeallaí, an t‑aistriú glas, turasóireacht inbhuanaithe, cuimsiú sóisialta, rannpháirtíocht na sochaí sibhialta, scileanna agus saincheisteanna uisce agus sláintíochta.

Bhí an méid seo a leanas le rá ag an rápóirtéir Joël Destom: ‘Ba cheart na réigiúin is forimeallaí a thuiscint mar láithreacha tástála ó thaobh an dul chun cinn a chur chun tosaigh ar scála domhanda, agus d’fhéadfaidís a bheith ina n‑eiseamláirí a d'fhéadfaí a leanúint in áiteanna eile.

Dúirt an comhrápóirtéir Gonçalo Lobo Xavier an méid seo a leanas ar an ábhar céanna: ‘Tá CESE ag iarraidh go n‑áiritheofaí an rochtain dhigiteach sna réigiúin is forimeallaí, agus go mbeadh mórthionscadal maidir le rochtain ar uisce agus sláintíocht mar chuid de na chéad chláir oibríochtúla eile’. (tk)