EESO je v raziskovalnem mnenju, ki ga je pripravil na zaprosilo francoskega predsedstva Sveta EU, Evropsko komisijo pozval, naj upošteva precejšnje koristi, ki jih lahko najbolj oddaljene regije prispevajo za prihodnost Evrope.

Komisija bi morala z ustreznimi ukrepi zagotoviti, da bodo lahko te regije izkoristile okrevanje po COVID-19 ter podnebni, socialni in digitalni prehod. EESO predlaga nove ključne poteze za prehransko in energetsko avtonomijo v najbolj oddaljenih regijah, zeleni prehod, trajnostni turizem, socialno vključevanje, sodelovanje civilne družbe, usposabljanje ter reševanje problema z vodo in sanitarno ureditvijo.

Poročevalec Joël Destom je dejal: „Najbolj oddaljene regije bi morali izkoristiti za preizkušanje spodbujanja napredka na globalni ravni in lahko bi postale modeli, ki jih je mogoče izvajati drugod.“

Soporočevalec Gonçalo Lobo Xavier je dodal: „EESO se zavzema za zagotovitev digitalnega dostopa v najbolj oddaljenih regijah in za to, da se v naslednje operativne programe vključi obsežen projekt dostopa do vode in sanitarne ureditve.“ (tk)