Úsilí o snížení množství odpadu – v roce 2022 nepořizujte nic nového

Jeden z držitelů Ceny EHSV za občanskou solidaritu v minulém roce – organizace Cherwell Collective ze Spojeného království – právě ve své domovské zemi získala prestižní ocenění v oblasti klimatu za svůj nový projekt zaměřený na oběhové hospodářství. Tato nezisková organizace se sídlem v Oxfordu získala v roce 2020 cenu EHSV za to, že během pandemie COVID-19 dodávala potraviny potřebným obyvatelům a zároveň je učila, jak pěstovat vlastní potraviny a co nejlépe využívat všechny potravinové přebytky.

Částku, kterou obdržela v rámci ocenění EHSV, od té doby využila k ještě intenzivnější podpoře zranitelných osob, ale také k rozvíjení vlastních snah o snížení uhlíkové stopy své komunity. V Oxfordshire ve Spojeném království se stala hlavním partnerem projektu Waste Innovation Station Headquarters (WISH).

Tento projekt je založen na vizi oběhového hospodářství, v jehož rámci se k nákupu nových věcí uchylujeme pouze tehdy, jsou-li vyčerpány úplně všechny možnosti dalšího využívání předmětů, které jsou v oběhu. Tento projekt byl již zahájen v rámci kampaně s názvem „Nic nového v roce 2022“, která apeluje na jednotlivce, aby se zavázali k tomu, že si v roce 2022 vůbec nebudou pořizovat určitý druh zboží. Projekt se již ve Spojeném království setkal s velkým nadšením a získal široké uznání. 25. ledna získala organizace Cherwell Collective finanční prostředky z fondu National Lottery Community‘s Climate Action Fund, s jejichž pomocí bude projekt WISH financovat.

Zakladatelka Cherwell Collective Dr. Emily Connally EHSV sdělila, jakým obrovským přínosem bylo pro tuto neziskovou organizaci ocenění, které jí Výbor udělil.

„Cena EHSV částečně inspirovala náš další projekt a přispěla k jeho financování. V hloubi duše si uvědomuji, že bez ocenění EHSV, které nám na mnoha místech otevřelo dveře, by náš úspěch nebyl možný. Jelikož jsme nová organizace, získali jsme díky tomuto ocenění legitimitu a uznání naší inovační činnosti. Díky němu jsme také dostali finanční prostředky, které jsme mohli využít dle našeho vlastního uvážení, a tak jsme zjišťovali, co si lidé v naší komunitě přejí. Tuto částku jsme ušetřili a využili ji ke splnění přání našich uživatelů,“ uvedla Dr. Connally.

Uživatelé v průzkumech uvedli, že nepotřebují konkrétní potraviny, ale spíše si přejí dostat něco, „co by se jinak nedalo využít“.

Na základě jejich přání vymyslela organizace Cherwell Collective spolu se svými partnery projekt WISH, s nímž společně oslovili více než 50 000 osob. Jeho účelem je pomoci komunitě snížit její uhlíkovou stopu prostřednictvím osvěty a konkrétních příkladů, jak snížit množství odpadu.

Součástí tohoto projektu je interaktivní muzeum věnované vědě, v němž jsou všechny exponáty vyrobeny z odpadu a veřejnost zde může získat informace o jejich uhlíkové stopě. Dále jsou zde názorné ukázky a návody pro kutily, jak omezovat odpad, opravovat věci a snižovat spotřebu a poptávku po nových výrobních linkách.

„Vyzýváme veřejnost, aby se zavázala k podpoře oběhového hospodářství. A také k tomu, aby lidé opravovali či jinak využívali své věci, darovali je a hlavně odolávali nutkání kupovat nové zboží. Vždyť máme k dispozici tolik věcí z druhé ruky,“ prohlásila Dr. Connally.

Emily a organizaci Cherwell Collective blahopřejeme! EHSV je na vás nesmírně hrdý a je potěšen, že mohl přispět k vašemu skvělému projektu.