Със задача за намаляване на отпадъците: нищо ново през 2022 г.

Един от миналогодишните лауреати на Наградата на ЕИСК за гражданска солидарност — Cherwell Collective от Обединеното кралство, току що получи престижна британска награда за действия в областта на климата за новия си проект в областта на кръговата икономика. Това дружество с нестопанска цел от Оксфорд спечели нашата награда през 2020 г. за доставяне на храна на нуждаещите се по време на COVID, като същевременно ги учеше как да си отглеждат храни и да използват по най-добрия начин всички хранителни излишъци.

Впоследствие те използваха средствата от наградата на ЕИСК, за да увеличат подкрепата си за уязвимите хора, но и за да постигнат напредък по отношение на намаляването на въглеродния отпечатък на своите съграждани. Те се превърнаха във водещия партньор в новия проект Waste Innovation Station Headquarters (WISH) в Оксфордшър, Обединено кралство.

Проектът е визия за кръгова икономика, в която не се закупуват нови продукти, докато не бъдат изчерпани всички възможности за използване на даден предмет. Проектът вече започна с кампания, озаглавена „Нищо ново през 2022 г.“, която изисква от хората да поемат ангажимент, само в един отрасъл, да не купуват нищо ново през 2022 г. Проектът вече се приема с голям ентусиазъм и получи широко признание в Обединеното кралство. На 25 януари Cherwell Collective получи средства от Фонда за действия в областта на климата на Националната лотария, който ще финансира проекта WISH.

Основателката на Cherwell Collective д-р Емили Конали разказа на ЕИСК Инфо колко много наградата от ЕИСК е допринесла за дружеството с нестопанска цел.

„Наградата на ЕИСК беше част от вдъхновението ни за следващия ни проект и подпомогна финансирането на работата. Знам, че нямаше да успеем без възможностите, които се отвориха от наградата на ЕИСК. Като на ново дружество тя ни даде легитимност и признание за нашите иновации. Даде ни средства, които не бяха съпътствани с ограничения, така че да можем да попитаме нашите съграждани от какво имат нужда. Спестихме тези средства и ги използвахме, за да отговорим на желанията на нашите потребители“, заяви д-р Конали.

В проведените проучвания потребителите показаха, че няма консенсус относно необходимостта от конкретни хранителни продукти, а по-скоро общо желание да се получи „нещо, което иначе би могло да бъде изгубено“.

В съответствие с желанията им Cherwell Collective и неговите партньори представиха проекта WISH, който достига до повече от 50 000 души колективно и има за цел да насочи общността към намаляване на въглеродния отпечатък чрез информационни кампании и демонстрации относно начините за намаляване на отпадъците.

WISH има интерактивен научен музей, в който всеки експонат е направен от отпадъчни материали, за да информира обществеността за въглеродния отпечатък на тези отпадъци. Там се правят демонстрациите и се предоставят комплекти „направи си сам“ за намаляване на отпадъците, поправка и намаляване на потреблението/търсенето на нови производствени линии.

„Призоваваме хората да поемат ангажимент да подкрепят кръговата икономика — да поправят или да променят предназначението на изделията, да предават на други хора своите вещи и преди всичко да се въздържат да купуват нови предмети, докато се намират толкова много добре запазени вещи на втора ръка“, заяви д-р Конали.

Поздравления, Емили и Cherwell Collective! ЕИСК много се гордее с вас и се радва, че скромно успя да допринесе за фантастичния Ви проект!