En affaldsreduktionsmission: Intet nyt i 22

En af sidste års vindere af EØSU's solidaritetspris, Cherwell Collective fra UK, har netop modtaget en præstigefyldt klimapris i UK for selskabets nye cirkulære økonomiprojekt. Dette almennyttige Oxford-selskab modtog vores pris i 2020 for at levere måltider til beboere, der havde brug for hjælp under covid, samtidig med at man lærte beboerne at fremstille deres egne fødevarer og få det bedste ud af alle overskydende levnedsmidler.

Selskabet har siden brugt præmiebeløbet fra EØSU-prisen til at øge sin støtte til de sårbare, men også til at fortsætte dets mission om at reducere CO2-fodaftrykket i deres nærområde. Det er blevet førende partner i det nye "Waste Innovation Station Headquarters-projekt (WISH)" i Oxfordshire, UK

Projektet er baseret på en vision om en cirkulær økonomi, hvor der ikke købes noget nyt, før absolut alle muligheder for at holde de pågældende varer i cirkulation er blevet udtømt. Det er allerede blevet indledt med en kampagne, "Intet nyt i 22", som opfordrer enkeltpersoner til at afgive et løfte om, inden for blot en enkelt branche, ikke at købe noget nyt i løbet af 2022. Projektet er allerede blevet modtaget med stor entusiasme og har fået bred anerkendelse i UK. Den 25. januar modtog Cherwell Collective midler fra det nationale lotteris klimafond.

Cherwell Collectives stifter, Dr. Emily Connally, forklarer EØSU, hvor stor en forskel det har gjort for dette almennyttige selskab at modtage EØSU-prisen.

"EØSU-prisen indgik i inspirationen til vores næste projekt og vil blive brugt som matchfinansiering af arbejdet. Jeg ved inderst inde, at vores succes ikke ville have været mulig uden de døre, som EØSU-prisen har åbnet. Som nyt firma gav den os legitimitet og anerkendelse for vores innovation. Den tilførte os midler uden bindinger, så vi kunne spørge vores nærområde, hvad de havde brug for. Vi gemte disse midler og brugte dem til at opfylde vores brugeres ønsker", udtalte Dr. Emily Connally.

I de gennemførte undersøgelser har det vist sig, at der blandt brugerne ikke er enighed om behovet for specifikke fødevarer, men snarere et fælles ønske om at modtage "hvad som helst, der ellers ville gå til spilde".

På baggrund af deres ønsker udviklede Cherwell Collective og deres partnere WISH-projektet, der sammenlagt når ud til mere end 50.000 mennesker, og som er designet til at guide samfundet i retning af et reduceret CO2-fodaftryk gennem opsøgende arbejde og undervisning i, hvordan man kan reducere affaldsmængden.

WISH har også et interaktivt videnskabsmuseum, hvor hver eneste udstilling er fremstillet af affald og informerer publikum om dette affalds CO2-fodaftryk. Museet tilbyder endvidere undervisning i og et gør-det-selv-sæt til at reducere affald, reparere ting og reducere forbruget/efterspørgslen efter nye produkter.

"Vi anmoder folk om at forpligte sig til at støtte en cirkulær økonomi. At reparere eller genbruge ting, at videregive deres egne ting og frem for alt at modstå trangen til at købe nyt, når der allerede er så mange ting til rådighed, som har været højt elsket af deres tidligere ejere," udtalte Dr. Emily Connally.

Tillykke til Emily og Cherwell Collective! EØSU er mere end stolt af jer og ydmyg og glad for at have haft mulighed for at bidrage til jeres fantastiske projekt!