Pohled z místní perspektivy – S3, E16 – Mou oblíbenou barvou je zelená

Spravedlivá a zelená transformace je možná jedině s přispěním občanské společnosti. Jednotlivci a organizace v celé EU usilovně rozvíjejí inovativní způsoby boje proti změně klimatu, jejichž středobodem jsou lidé. EHSV se v roce 2021 rozhodl udělit Cenu pro občanskou společnost pěti organizacím, které významně napomáhají řešení výzev s touto změnou spojených. V této epizodě podcastu Pohled z místní perspektivy jsme oslovili právě tyto organizace a požádali je, aby nám sdělily svůj příběh.

Dostupné jazyky:

Úvodník

BUĎME SOUČÁSTÍ ŘEŠENÍ, NE PROBLÉMU!

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

zatím poslední z ročníků Ceny EHSV pro občanskou společnost byl věnován tématu, které je mi obzvlášť blízké – klimatickým opatřením.

Stručně

Cena pro občanskou společnost za rok 2021 ve sdělovacích prostředcích

Výběr článků, které se dosud objevily v médiích v souvislosti s Cenou pro občanskou společnost za rok 2021

Nové publikace

Seznamte se s projekty, které získaly Cenu pro občanskou společnost za rok 2021

V tomto videu se můžete seznámit s vítěznými projekty.

Na cestě ke spravedlivé transformaci – když se chce, všechno jde...

EHSV v nové publikaci ke své Ceně pro občanskou společnost za rok 2021 představuje kompletní pětici vítězů. Zájemci zde také najdou zajímavosti o řadě dalších mimořádných klimatických projektů, které se zapojily do naší soutěže. Nechybí ani množství podkladových informací o činnosti EHSV k otázkám klimatu a o soutěži jako takové.

 

Novinky z EHSV

Cenu EHSV pro občanskou společnost za rok 2021 věnovanou opatřením v oblasti klimatu získalo belgické sdružení Prarodiče za klima

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) ocenil 9. prosince pět neziskových organizací a sdružení za jejichž tvůrčí a inspirativní projekty v oblasti klimatu, které podporují spravedlivý a ekologický přechod na nízkouhlíkové hospodářství odolné vůči změně klimatu.

 

Věděli jste, že…?

Vítěz Ceny EHSV pro občanskou společnost za rok 2021 – belgické sdružení Prarodiče za klima – má mnoho vyslanců, kteří podporují jeho práci. Patří mezi ně řada známých osobností. Tou nejslavnější je však Jane Goodall, legendární bioložka zabývající se výzkumem šimpanzů a přední světová odbornice na tento druh primátů. V říjnu 2020 si ji Prarodiče za klima zvolili svou 100. vyslankyní.

 

Novinky o vítězích minulého ročníku soutěže

Úsilí o snížení množství odpadu – v roce 2022 nepořizujte nic nového

Jeden z držitelů Ceny EHSV za občanskou solidaritu v minulém roce – organizace Cherwell Collective ze Spojeného království – právě ve své domovské zemi získala prestižní ocenění v oblasti klimatu za svůj nový projekt zaměřený na oběhové hospodářství. Tato nezisková organizace se sídlem v Oxfordu získala v roce 2020 cenu EHSV za to, že během pandemie COVID-19 dodávala potraviny potřebným obyvatelům a zároveň je učila, jak pěstovat vlastní potraviny a co nejlépe využívat všechny potravinové přebytky.

Vítězové si berou slovo

Zanechme zde udržitelný odkaz

Belgické sdružení „Prarodiče pro klima“ se domnívá, že v boji proti změně klimatu mohou sehrát významnou úlohu lidé starší 55 let. Jeho vítězný projekt „Naše úspory pro jejich budoucnost“ vyzývá starší lidi, aby své peníze investovali uvážlivě, s ohledem na blaho naší planety, a aby svým vnoučatům zanechali lepší a udržitelnější svět. „Prarodiče“ už pracují na dalších úžasných projektech, jež mají podpořit mezigenerační solidaritu a udržitelné investice.

 

Horko ve městě

Urbanistické studio Prostorož zajímalo, co si obyvatelé Lublaně myslí o přehřívání svého města. Zároveň jej frustrovala skutečnost, že orgány města tento problém vůbec neřeší. Spustilo proto projekt Hot Spots, v rámci nějž měli lidé na digitální mapě města označit ta místa, která jsou podle nich nejteplejší. Projekt se u obyvatel a sdělovacích prostředků setkal s překvapivě velkým ohlasem a vyústil v konkrétní návrhy, jak přehřátí města řešit. Zástupkyně studia Prostorož Zala Velkavrh nám prozradila, v čem podle ní spočívá tajemství tohoto úspěchu, a odhalila také, jaké plány má studio do budoucna.

Přiložme ruku k dílu

Tři estonské nevládní organizace – Estonské zelené hnutí, Estonský fond na ochranu přírody a Estonské centrum pro právo v oblasti životního prostředí –, které již nechtěly jen dále poslouchat stále stejné výmluvy, se rozhodly přiložit ruku k dílu a v zemi, která má jednu z největších uhlíkových stop na světě, zapojit do diskuse o spravedlivé transformaci různé zúčastněné subjekty. Ve svém komunikačním projektu se zaměřily na severovýchod Estonska, kde je roponosná břidlice stále hlavním zdrojem paliva a kde na tomto odvětví, které musí být postupně ukončeno, závisí většina pracovních míst. Bylo jasné, že tato diskuse nebude ani zdaleka snadná, ale výsledky mluví za vše.

V Rumunsku nalezli řešení přínosné pro všechny strany

Rumunské organizaci Ateliere Fără Frontiere se v jejím úžasném projektu „educlick“ podařilo pozoruhodně skloubit sociální spravedlnost a oběhové hospodářství, tj. dvě nesmírně aktuální témata. V rámci svého projektu zaměstnává lidi ze zranitelného prostředí a nabízí jim možnost renovovat odpadní elektrická a elektronická zařízení. Ta pak putují do škol ve znevýhodněných oblastech. Více nám o svém projektu i tom, co pro další práci celé této nevládní organizace znamená ocenění EHSV, prozradil její zástupce Costin Dragne.

Je třeba aktivně zapojit osoby zasažené energetickou chudobou

Katalánské sdružení s názvem „Enginyeria Sense Fronteres“ („Inženýři bez hranic“) usoudilo, že je třeba přestat vnímat osoby stižené energetickou chudobou jako bezmocné oběti. Začalo proto pořádat shromáždění, jichž se mohou účastnit všichni, kdo nemají k dispozici dostatek energie nebo vody a pro něž je obtížné zaplatit účty. Popovídali jsme si s představitelkou tohoto sdružení Mònicou Guiteras, podle níž shromáždění těmto osobám dodávají pocit jistoty a umožňují navázat bezprostřední kontakt s ostatními. Mohou si tak uvědomit, že v této situaci nejsou oběťmi, nýbrž hlavními aktéry změn spojených s transformací energetiky.