Společná budoucnost technologie blockchain a těžebního průmyslu

Blockchain

Technologie blockchain by mohla v budoucnu nabídnout užitečná řešení pro těžební průmysl, avšak digitální transformace by měla zohledňovat sociální důsledky. K tomuto závěru dospěli účastníci kulatého stolu, který on-line uspořádala Poradní komise pro průmyslové změny (CCMI) v EHSV dne 14. prosince 2020.

„Těžební společnosti, které začaly uskutečňovat digitální transformaci, zlepšily svou bezpečnost, udržitelnost, produktivitu a zisky. Technologie blockchain představuje budoucnost tohoto odvětví, ale je třeba diskutovat o jejím řízení. Musíme rovněž co nejvíce omezit sociální a územní nerovnováhu, kterou způsobí transformace činností v rámci nové Zelené dohody a oběhového hospodářství,“ prohlásil předseda CCMI Pietro De Lotto.

K tomuto názoru se připojila členka CCMI Hilde Van Laere: „Technologie blockchain je středobodem digitální transformace a může transformovat nejen těžební průmysl, ale i podniky a celou společnost. Proměnila všechny podniky ve všech odvětvích a změnila i podmínky v těžebním průmyslu. Používání této technologie je pro těžební průmysl nesmírně přínosné, jelikož zajišťuje bezpečnost a transparentnost obchodních transakcí a umožňuje zaznamenávat změny v dokumentech a obchodních dohodách.“

Do diskuse se zapojila široká řada operativních a institucionálních zainteresovaných subjektů: Švédská těžební organizace, Minespider, Kamni Chain, IndustriALL Norsko, Mezinárodní středisko pro sledování surovin, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Evropská komise a Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ).

Tento webinář proběhl jako součást monitorování stanoviska CCMI/176 Digitální těžba v Evropě – nová řešení pro udržitelnou produkci surovin, jež vypracovali Marian Krzaklewski a Hilde Van Laere a které EHSV přijal na zářijovém plenárním zasedání. (mp)