Blockchain

Blokų grandinės technologijos gali suteikti naudingų sprendimų rytojaus kasybos pramonei, tačiau vykdant skaitmeninę pertvarką reikėtų atsižvelgti į socialines pasekmes. Tai buvo pagrindinė 2020 m. gruodžio 14 d. EESRK Pramonės permainų konsultacinės komisijos (CCMI) virtualioje erdvėje surengtos apskritojo stalo diskusijos mintis.

„Skaitmeninę pertvarką vykdančios kasybos įmonės padidino savo saugumą, tvarumą, našumą ir pelną. Blokų grandinė yra šios pramonės šakos ateitis, tačiau reikia aptarti šios technologijos valdymą. Be to, turime kiek galima sumažinti socialinį ir teritorinį disbalansą, kurį sukelia dėl naujojo žaliojo kurso ir žiedinės ekonomikos keičiama veikla“, – pažymėjo CCMI pirmininkas Pietro De Lotto.

Jam pritarė CCMI narė Hilde Van Laere: „Blokų grandinė yra labai svarbi skaitmeninės pertvarkos dalis, ji gali iš pagrindų pakeisti ne tik kasybos pramonę, bet ir įmones bei visą visuomenę. Ši technologija keičia visų sektorių įmones ir atneša esminių permainų taip pat ir kasybos srityje. Būtent šioje pramonės šakoje ji gali būti labai naudinga, nes gali užtikrinti verslo sandorių saugumą ir skaidrumą ir užfiksuoti dokumentų ir verslo susitarimų pakeitimus“.

Diskusijoje dalyvavo labai įvairūs šios srities specialistai ir instituciniai suinteresuotieji subjektai: Švedijos kasybos organizacija, Minespider, Kamni Chain, IndustriALL Norway, Tarptautinė žaliavų observatorija, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO), Europos Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT).

Šis internetinis seminaras surengtas vykdant tolesnę veiklą pagal rugsėjo mėn. plenarinėje sesijoje EESRK priimtą nuomonę CCMI/176 Skaitmeninė kasyba Europoje. Nauji tvarios žaliavų gamybos sprendimai, kurią parengė Marian Krzaklewski ir Hilde Van Laere. (mp)