Blockchain

Tehnologiile blockchain ar putea oferi soluții utile industriei miniere a viitorului, dar tranziția digitală ar trebui să țină seama de consecințele sociale. Acesta a fost principalul mesaj al mesei rotunde online organizate de Comisia consultativă pentru mutații industriale (CCMI) a CESE la 14 decembrie 2020.

„Întreprinderile din domeniul mineritului care s-au deschis transformării digitale au înregistrat îmbunătățiri în ceea ce privește siguranța, sustenabilitatea, productivitatea și profiturile. Tehnologia blockchain este viitorul acestui sector, însă trebuie dezbătută guvernanța ei. De asemenea, trebuie să reducem la minimum dezechilibrele sociale și teritoriale generate de transformarea activităților ca parte a noului Pact verde și a economiei circulare,” a spus Pietro De Lotto, președintele CCMI.

Un mesaj asemănător a fost transmis și de Hilde Van Laere, membră a CCMI: „Tehnologia blockchain se află în centrul tranziției digitale, având potențialul de a transforma întreprinderile și întreaga societate, nu numai sectorul minier. A transformat toate întreprinderile din toate sectoarele, inclusiv din sectorul mineritului. Tehnologia blockchain are aplicații foarte utile în sectorul minier datorită capacității sale de a face tranzacțiile comerciale sigure și transparente și de a înregistra modificări ale documentelor și acordurilor comerciale”.

O gamă largă de părți interesate din sfera operațională și cea instituțională s-au alăturat dezbaterii: Organizația Națională Suedeză a Mineritului, Minespider, Kamni Chain, IndustriALL Norvegia, Observatorul internațional pentru materii prime, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Comisia Europeană și Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE).

Webinarul face parte din lucrările ulterioare adoptării, în sesiunea plenară din septembrie a CESE, a avizului CCMI/176 pe tema Activitatea de extracție digitală în Europa: noi soluții pentru producerea durabilă a materiilor prime, redactat de Marian Krzaklewski și Hilde Van Laere. (mp)