Blockchain

It-teknoloġiji tal-blockchain jistgħu joffru soluzzjonijiet utli għall-industrija tal-minjieri tal-futur, iżda t-tranżizzjoni diġitali trid tqis il-konsegwenzi soċjali. Dan kien il-messaġġ ewlieni mir-round table online organizzat mill-Kummissjoni Konsultattiva dwar il-Bidliet Industrijali (CCMI) tal-KESE fl-14 ta’ Diċembru 2020.

“Il-kumpaniji tal-minjieri li laqgħu u implimentaw it-tranżizzjoni diġitali raw titjib fis-sikurezza, is-sostenibbiltà, il-produttività u l-profitti tagħhom. Il-blockchain huwa l-futur tal-industrija, iżda l-governanza tagħha jeħtieġ li tiġi diskussa. Irridu nimminimizzaw l-iżbilanċi soċjali u territorjali li ġabet magħha t-trasformazzjoni tal-attivitajiet bħala parti mill-Patt Ekoloġiku ġdid u l-ekonomija ċirkolari,” qal Pietro De Lotto, il-prsident tas-CCMI.

Dan ġie mtenni mill-membru tas-CCMI, Hilde Van Laere: “Il-blockchain hija fil-qalba tat-tranżizzjoni diġitali u għandha l-potenzjal li tittrasforma n-negozji u s-soċjetà kollha kemm hi, mhux biss l-industrija tal-minjieri. Biddlet kull intrapriża f’kull settur u ttrasformat ukoll il-kuntest tat-tħaffir fil-minjieri. Bil-kapaċità tagħha li tipprovdi sikurezza u trasparenza fit-tranżizzjoni tan-negozju, kif ukoll li tirreġistra bidliet fid-okumenti u l-ftehimiet tan-negozju, it-teknoloġija tal-blockchain għandha applikazzjonijiet utli ħafna fil-qasam tal-minjieri.”

Firxa wiesgħa ta’ partijiet interessati operazzjonali u istituzzjonali ngħaqdu fid-dibattitu: l-Organizzazzjoni tal-Minjieri tal-Iżvezja, Minespider, Kamni Chain, IndustriALL Norway, l-Osservatorju Internazzjonali tal-Materji Prima, l-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD), il-Kummissjoni Ewropea u s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (EEAS).

Il-webinar kien parti mill-ħidma ta’ segwitu dwar l-Opinjoni CCMI/176 dwar L-estrazzjoni diġitali fl-Ewropa: Soluzzjonijiet ġodda għall-produzzjoni sostenibbli tal-materja prima, imfassla minn Marian Krzaklewski u Hilde Van Laere, li l-KESE adotta fis-sessjoni plenarja tiegħu f’Settembru. (mp)