Постигането на неутралност по отношение на климата ще зависи до голяма степен от способността на ЕС да се ангажира със своите граждани.

Постигането на неутралност по отношение на климата ще зависи до голяма степен от способността на ЕС да се ангажира със своите граждани. Справянето с предизвикателствата, свързани с климата и околната среда, се превърна в основен приоритет на ЕС. ЕС трябва да направи съществени промени, за да насърчи икономиката на благосъстоянието, които обхващат проблеми от изменението на климата до извънредната ситуация в областта на климата.

За да се даде отговор на предизвикателствата и да се осъществят промените, Европейската комисия прие Европейския зелен пакт и започна консултация, за да събере мнения относно начините за ангажиране на обществеността с европейския пакт за климата.

По този начин от ЕИСК беше поискано да осигури насоки за надграждане на вече съществуващите структури като гражданските диалози и асамблеи, за да се постигне търсеният социален ангажимент с целите за устойчиво развитие, тъй като успехът на всички мерки в областта на климата ще зависи от това.

„При изпълнението на пакта за климата Комисията има изключителна възможност и важно задължение да създаде модел на иновативен подход, който да отразява, подкрепя и вдъхновява действията – вече осъществявани в гражданското общество – в рамките на общностите, градовете и регионите“, посочи Димитрис Димитриадис, докладчик по становището относно европейския пакт за климата.

Нещо повече, Комисията предлага да включи нова цел за 2030 г. в законодателството на ЕС чрез наскоро предложения европейски законодателен акт в областта на климата, който определя задължителна цел за постигане на неутралност по отношение на емисиите на парникови газове до 2050 г.

„Няма по-важен момент от този на прехода към възстановяването от COVID-19, за да се обвържат силите на гражданското общество и правителствата с изпълнението на законодателния акт в областта на климата. Пандемията помогна на всички нас да осъзнаем, че с усилия наистина можем да постигнем много различни резултати“, подчерта Ян Диркс, докладчик по становището относно законодателния акт в областта на климата. (mr)