Комуникация по време на кризата

В този последен епизод от поредицата на френски език Исабел Каньо Агилар, заместник-председател на ЕИСК, отговарящ за комуникацията, разказа за опита с COVID. Тя ни описа как пандемията е променила цялата комуникационна дейност на ЕИСК, превръщайки солидарността и ангажираността в ключови думи във всички негови дейности и инициативи, като се започне с Наградата за гражданска солидарност 2020. Според заместник-председателя „след тази пандемия нищо няма да е като по-рано. Но ние имаме отговорността да реагираме, да изградим една по-силна Европа . Европейските граждани и гражданки искат това от нас.“

Нарисувай ми... (Draw me...)

Рубриката „Нарисувай ми...“ приключва. Последните статии обогатяват букета от разкази от първо лице, които ни придружаваха от началото на пандемията. Тези искрени разкази за това време на нежелана изолация ни трогват и ни насърчават да търсим красотата у другите, да бъдем по-внимателни към смисъла на живота и по-чувствителни към важността на това, да улавяме мига във времето и пространството.

Налични езици:

Уводна статия

В тази епоха на ускорени промени сме свидетели колко крехки са нашите демокрации, нашите общества и нашата планета. 

Когато започна моето председателство през април 2018 г., си мислех, че трябва отново да открием хуманистичния дух на Ренесанса, за да се ускори преминаването ни към устойчива Европа. На фона на излизането на Обединеното кралство от ЕС и преди предстоящите тогава избори за Европейски парламент знаех, че гражданското общество има жизненоважна роля за преминаването на икономиката към по-устойчиви и по-интелигентни модели.

В края на моя мандат този месец мога да кажа, че Европа отново доказа своята устойчивост. Националистите и евроскескептиците бяха победени на изборите за Европейски парламент, а пандемията от COVID-19 нанесе безспорен удар върху фалшивото им послание. ЕС предприе безпрецедентни мерки и в продължение на няколко месеца успя да разбие табута, които сякаш бяха вечни, в защита на нашите граждани и общности и за инвестиране в силна стратегия за бъдещето с най-широк консенсус, постиган досега.

Отбележете си в календара

6-7 октомври 2020 г., Брюксел, Белгия
Дни за посрещане на новите членове на ЕИСК

27-28-29 октомври 2020 г., Брюксел, Белгия
Обновяване на състава - пленарна сесия на ЕИСК

Каролина Дрешер-Смалец: „На какво ни научи коронавирусът“

През март 2020 г. започнахме да осъзнаваме, че пандемията от COVID-19 не е само здравна криза и че тя ще повлияе на много аспекти от нашия живот. Освен това за сдруженията и активистите беше ясно, че ще бъдем изправени пред нови предизвикателства в обичайната ни дейност. Както се оказа, положението беше дори по-лошо от очакваното.

Мартин Сикер: Винаги гледайте от светлата страна на живота

Попитаха ме дали бих ли искал да споделя в рамките на 2 000 символа моите мисли, анализи и емоции относно начина, по който изживявам кризата с коронавируса? По един символ на век, това не е много за толкова разтърсващо събитие. Но, както и да е, мислите ми са хаотични и свързани с личния ми живот.

Йоже Смол: „От кризата излязохме обединени и по-силни“

Бяхме изправени пред ситуация, която никога не сме преживявали. Вирусът дойде внезапно и много бързо се разпространи, поставяйки цялата държава под карантина. Положението беше безпрецедентно и ние не знаехме кой най-ефективният начин за справяне със ситуацията.

Януш Питкевич: Услуги от общ интерес и пандемията

Както всяка година на 1 март, докато се провеждаха проучвания и дебати, заедно с нашите български приятели отбелязахме веселия ден на мартениците. Сложихме си за късмет гривнички от усукани червени и бели конци с вълнени пискюлчета.

Джулия Барбучи: Гласът на профсъюзите през тези месеци беше по-силен от всякога.

11 март, връщам се в Рим, у дома. Атмосферата е тежка, изпълнена с потиснатост; в Северна Италия вече броят починалите. Дъщеря ми Илария се е върнала от Милано, където учи, а по-голямата, Мириам, живее и работи в Барселона и е силно притеснена.

Диляна Славова – COVID-19 ме научи да не отлагам житейските си проекти

Въздействието на пандемията направи отново видими границите в Европа, понякога дори в рамките на една и съща държава. Човек би помислил, че в резултат на това възможностите за транснационално сътрудничество между регионите и градовете са намалели. Всъщност се случи точно обратното.

Клодин Ото: На европейско равнище трябва да се разгледа въпросът за по-голяма автономност спрямо глобализацията

След обявяването на локдаун, улиците опустяха. Това, което прави впечатление, е тишината. Край на бързането за работа, на пътуванията в чужбина за двучасови работни срещи, на шума от клаксоните в града, на очакването на автобуса, който не идва...

Ренате Хайнш: Да преодолеем самотата заедно

В качеството си на фармацевт по време на кризата с коронавируса работих интензивно по въпросите на равенството между половете в медицината. Именно в областта на психичното здраве разликите между половете при справянето с COVID са поразителни.

Има относително по-голяма вероятност мъжете, особено по-младите мъже, да постъпят в интензивното и по-често да умрат.

Лор Батю: страх, съпротива, а после?

В началото бяха страхът и изумлението

Страх, истински страх! Този, който спря всичко, който, всяка вечер, с броенето на мъртъвците, ни караше да се страхуваме за нашите близки, много млади или много стари, които са много уязвими. Този, който ни напомня, че демоните бродят, че ни чакат.

Бенте Соунфрай: Концентрирах се върху основните неща в моя живот

Когато на 11 март в Дания се разрази предизвиканата от корованируса криза, ние с моите колеги бяхме заети с организираното преустановяване на дейността на нашите членове. На много служители се наложи да работят от домовете си, други бяха в стресови ситуации в болници, хосписи и в сектора на услугите, останали отворени по време на кризата. Ясните отговори и тясното сътрудничество с колегите бяха необходимост. 

Арно Шварц: Здравни, екологични, социални, икономически кризи: за да бъде възможно да се живее в света, да си сътрудничим

Далеч от националистическото затваряне в себе си и изкушението на авторитаризма сътрудничеството се оказва от жизненоважно значение на европейско равнище. От съществено значение е държавите да си сътрудничат за борба с вируса и последиците от него, особено като се има предвид, че бъдещите пандемии – както и замърсяването, изменението на климата или кризата на биологичното разнообразие – не познават граници.

Новини от ЕИСК

Исабел Каньо Агилар, заместник-председател, отговарящ за комуникацията: Това е само едно довиждане

Всяко нещо има своето време. Сега дойде времето да си кажем довиждане. Прекарахме заедно две години и половина: от април 2018 г. имах честта да бъда заместник-председател, отговарящ за комуникацията, наред с Милена Ангелова, заместник-председател, отговарящ за бюджета.

Милена Ангелова, заместник-председателка, отговаряща за бюджета: Избор на най-добрия начин на действие

Европейският съюз преживява динамични и решаващи моменти. Нужни са координирани усилия и полезно взаимодействие между всички институции, всички заинтересовани страни, всички европейски граждани за намиране на правилната стратегия за успешно справяне с всички предизвикателства и изпълняване на ролята на силен участник на световната сцена.

Изкуствен интелект: в законодателството на ЕС следва да се определят безопасни граници за високорисковите приложения

В приетия на пленарната сесия през юли отговор на Бялата книга за изкуствения интелект (ИИ) на Европейската комисия, ЕИСК заявява, че Европа не бива да позволява използването в ориентирания към човека изкуствен интелект (ИИ) на биометричното разпознаване за целите на проследяването, наблюдението и откриването на емоции.

Стратегията на ЕС за равенство между жените и мъжете не трябва да пропуска да разгледа вредните последици а жените от кризата с COVID-19

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) призовава Европейската комисия незабавно да приложи новата си стратегия за равенство между половете, като същевременно се справи с вредното въздействие по признак пол на пандемията от COVID-19, която допълнително изостри съществуващото социално и икономическо неравенство между половете, засилвайки насилието срещу жени и различните форми на дискриминация срещу тях.

Постигането на неутралност по отношение на климата ще зависи до голяма степен от способността на ЕС да се ангажира със своите граждани.

Постигането на неутралност по отношение на климата ще зависи до голяма степен от способността на ЕС да се ангажира със своите граждани. Справянето с предизвикателствата, свързани с климата и околната среда, се превърна в основен приоритет на ЕС. ЕС трябва да направи съществени промени, за да насърчи икономиката на благосъстоянието, които обхващат проблеми от изменението на климата до извънредната ситуация в областта на климата.

ЕИСК настоява за обмен на данни в услуга на цифровата икономика и икономиката на споделянето

ЕИСК призовава държавите — членки на ЕС, да засилят координацията си в областта на данъчното облагане на европейско и международно равнище с оглед на цифровата икономика и икономиката на сътрудничеството. По-тясна координация на данъчните политики, приложими към новия икономически сектор, и разработването на инструменти и оперативни решения биха могли да подобрят спазването на данъчното законодателство, да гарантират лоялна конкуренция и да използват пълния потенциал на този нов икономически сектор.

ЕИСК подкрепя Европейската година на железопътния транспорт (2021 г.)

Железопътният транспорт следва да играе важна роля в бъдещата мобилност на ЕС и да се превърне в основната форма на транспорт. Поради тази причина ЕИСК подкрепя със задоволство предложението на Европейската комисия за обявяването на 2021 г. за Европейска година на железопътния транспорт.

ЕИСК подчертава ключовата роля на търговията за насърчаване на устойчивото икономическо възстановяване от кризата, предизвикана от COVID-19

На пленарната си сесия през юли Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) прие становище относно последния годишен доклад на Европейската комисия за изпълнението на споразуменията за свободна търговия за 2018 г. ЕИСК подчертава ключовата роля на търговията за „насърчаване на устойчивото икономическо възстановяване и за предоставяне на възможност на дружествата да изградят отново и да реорганизират своите прекъснати вериги за създаване на стойност“. Същевременно изразява съжаление, че дейностите на гражданското общество по мониторинга „до голяма степен отсъстват“ от доклада за изпълнението.

Криза с коронавируса: ЕИСК заявява, че предприятията от ЕС би трябвало да преосмислят своя модел на стопанска дейност

Необходимо е да променим начина, по който извършваме стопанска дейност в Европа и в целия свят, но дългосрочните цели на ЕС за устойчив икономически растеж би трябвало да останат стълбовете на нашето бъдеще въпреки кризата, предизвикана от COVID-19.

Постоянните промени застрашават завършването на трансевропейската транспортна мрежа.

Постоянните промени във вътрешните политически приоритети на държавите — членки на ЕС, са основна пречка за изпълнението в предвидения срок на проектите за трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) и това поражда съмнения относно възможността за завършване на централна мрежа до 2030 г.

Глобално затопляне: ЕИСК призовава за нови данъчни мерки за намаляване на CO2

Новите данъци и допълнителни мерки по отношение на емисиите на CO2 ще помогнат, но няма да бъдат достатъчни: глобалното затопляне по всяка вероятност ще продължи освен ако не се намери начин за отстраняване на съществуващите емисии на CO2 от атмосферата.

Глобализация без регулация води до увеличаване на неравенството, заявява ЕИСК

Укрепването на конкурентоспособността, иновациите и създаването на работни места чрез обновена многостранна търговска схема следва да бъде приоритет на световното сътрудничество в областта на регулирането, подчертава Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) в становище, изготвено по инициатива на Георги Стоев и Томас Щудент и прието на пленарната сесия на ЕИСК през юли.

Новини от групите

ЕИСК призовава за подобряване на клаузите за защита на селското стопанство в търговските споразумения

от групата на работодателите в ЕИСК

По време на юлската пленарна сесия беше прието становище по собствена инициатива относно въвеждането на защитни мерки за селскостопанските продукти в търговските споразумения на ЕС.

Как би реагирала икономиката, ако гарантираме общи минимални стандарти за безработицата в цяла Европа?

От група „Работници“ на ЕИСК

Продължаващата заплаха от пандемията от коронавирус превърна задаващата се криза в цялостна икономическа депресия, при която се наблюдава най-големият спад на БВП в мирно време през века и която накара милиони хора да се регистрират в различни схеми за безработни или работа на непълно работно време. Въпреки ролята си за смекчаване на по-голямата част от въздействието, нашите социални системи като цяло, както и здравните системи бяха неподготвени за пандемия, тъй като те бяха сериозно разклатени от годините на бюджетни ограничения след кризата от 2008 г.

Публикувано е ново проучване на тема „Намиране на нов консенсус относно ценностите на европейското гражданско общество и тяхната оценка“, възложено от група „Многообразие Европа“ на ЕИСК

група „Многообразие Европа“ на ЕИСК

Споделят ли организациите на гражданското общество (ОГО) във Франция, Германия, Италия, Гърция, Унгария и Полша общо разбиране за ценностите демокрация, правова държава и солидарност?

Новото проучване „Намиране на нов консенсус относно ценностите на европейското гражданско общество и тяхната оценка“, извършено от Центъра за европейска политика (EPC) за ЕИСК по искане на група „Многообразие Европа“ на ЕИСК, показва, че ОГО в проучваните държави се стремят към сближаване в своите определения за тези ценности, въпреки че тълкуванията на солидарността са по-разнообразни, отколкото тези на демокрацията и правовата държава.