Uresničitev podnebne nevtralnosti bo močno odvisna od sposobnosti EU, da v prizadevanja vključi državljane

Uresničitev podnebne nevtralnosti bo močno odvisna od sposobnosti EU, da v prizadevanja vključi državljane. Reševanje podnebnih in okoljskih izzivov je postalo glavna prednostna naloga EU. Ker podnebne spremembe preraščajo v podnebno krizo, mora EU sprejeti temeljne spremembe za spodbujanje ekonomije blaginje.

Evropska komisija je v ta namen sprejela evropski zeleni dogovor in začela posvetovanje o vključevanju javnosti v evropski podnebni pakt.

Tako je EESO prejel zaprosilo, da poda smernice, kako na podlagi obstoječih struktur, kot so dialogi z državljani in skupščine, doseči želeno sodelovanje družbe pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja, saj bo od tega odvisen uspeh vseh podnebnih ukrepov.

„Komisija ima pri izvajanju podnebnega pakta pomembno priložnost in dolžnost, da oblikuje inovativen pristop, ki bo ustrezal ukrepom, ki jih civilna družba, skupnosti, mesta in regije že izvajajo, jih podpiral in navdihoval,“ je poudaril Dimitris Dimitriadis, poročevalec za mnenje o evropskem podnebnem paktu.

Komisija je poleg tega v nedavno predstavljenih evropskih podnebnih pravilih, ki določajo pravno zavezujoč cilj neto ničelne stopnje emisij toplogrednih plinov do leta 2050, predlagala, da se v zakonodajo EU vključi nov cilj za leto 2030.

„V obdobju okrevanja po krizi zaradi COVID-19 je bolj kot kdajkoli pomembno, da civilna družba in vlade združijo moči in se zavežejo k izvajanju podnebnih pravil. Pandemija je pokazala, da se s prizadevanji stvari resnično lahko lotimo bistveno drugače,“ je poudaril Jan Dirx, poročevalec za mnenje o evropskih podnebnih pravilih. (mr)