Realizarea neutralității climatice va depinde în mare măsură de capacitatea UE de a-i implica pe cetățenii săi.

Realizarea neutralității climatice va depinde în mare măsură de capacitatea UE de a-i implica pe cetățenii săi. Abordarea provocărilor legate de climă și mediu a devenit o prioritate majoră a UE. De la schimbări climatice la situația de urgență din perspectivă climatică, UE trebuie să se schimbe substanțial pentru a stimula o economie a bunăstării.

Pentru a aborda aceste provocări și a determina schimbări, Comisia Europeană a adoptat Pactul verde european și a lansat o consultare pentru a colecta opinii despre modul în care cetățenii pot fi implicați într-un Pact climatic european (PCE).

Ca atare, CESE a fost solicitat să furnizeze îndrumări cu privire la modul în care structurile existente – dialoguri și adunări cetățenești – pot fi utilizate pentru a realiza implicarea dorită a societății în obiectivele de dezvoltare durabilă, dat fiind că succesul tuturor măsurilor de acțiune în favoarea climei va depinde de acest angajament civic.

„În procesul de punere în aplicare a Pactului climatic, Comisia are șansa și, deopotrivă, obligația importantă de a propune o abordare inovatoare, care să reflecte, să sprijine și să inspire acțiunile inițiate deja la nivelul societății civile, în comunități, în orașe și în regiuni”, a subliniat Dimitris Dimitriadis, raportor al avizului privind PCE.

În plus, Comisia a propus recent instituirea în dreptul UE a unui nou obiectiv pentru 2030, prin intermediul Legii europene a climei (LEC), care creează un obiectiv obligatoriu din punct de vedere juridic, și anume atingerea, până în 2050, a unui nivel al emisiilor de gaze cu efect de seră egal cu zero.

„Dat fiind că intrăm în perioada de redresare după criza COVID-19, este cel mai potrivit moment ca forțele combinate ale societății civile și ale guvernului să se angajeze în punerea în aplicare a legii climei. Pandemia ne-a ajutat pe toți să ne dăm seama că, dacă ne vom strădui, vom putea schimba cu adevărat lucrurile”, a subliniat Jan Dirx, raportor pentru avizul privind LEC. (mr)