Postizanje klimatske neutralnosti uvelike će ovisiti o sposobnosti EU-a da ostvari dijalog sa svojim građanima.

Postizanje klimatske neutralnosti uvelike će ovisiti o sposobnosti EU-a da ostvari dijalog sa svojim građanima. Svladavanje klimatskih i ekoloških izazova postalo je glavni prioritet EU-a. Od klimatskih promjena do klimatskih kriznih situacija, EU treba provesti znatne promjene kako bi potaknuo gospodarstvo blagostanja.

Kako bi odgovorila na te izazove i potaknula te promjene, Europska komisija donijela je europski zeleni plan i pokrenula javno savjetovanje u cilju prikupljanja mišljenja o tome kako ostvariti dijalog s javnošću u pogledu europskog sporazuma o klimi.

EGSO je stoga pozvan da pruži smjernice o tome kako nadograditi postojeće strukture kao što su dijalozi s građanima i vijeća građana kako bi se postigao željeni društveni angažman u pogledu ciljeva održivog razvoja s obzirom na to da će uspjeh svih mjera klimatskog djelovanja ovisiti o tome.

„U provedbi sporazuma o klimi Komisija ima važnu priliku i obvezu oblikovati inovativni pristup kojim će se odražavati, podupirati i nadahnjivati djelovanje koje se već provodi u civilnom društvu, unutar zajednica, gradova i regija“, naglasio je Dimitris Dimitriadis, izvjestitelj za mišljenje o europskom sporazumu o klimi.

Komisija, osim toga, predlaže da se u zakonodavstvo EU-a uključi novi cilj do 2030. putem nedavno predloženog Europskog propisa o klimi kojim se utvrđuje pravno obvezujući cilj postizanja nulte neto stope emisija stakleničkih plinova do 2050.

„Sada je najvažniji trenutak za združivanje snaga civilnog društva i vlada kako bismo se u fazi oporavka nakon COVID-a obvezali na provedbu Propisa o klimi. Pandemija nam je svima pomogla shvatiti da uz trud možemo postupati drugačije”, naglasio je Jan Dirx, izvjestitelj za mišljenje o Europskom propisu o klimi. (mr)