„Гледната точка на обикновените хора“ — сезон 3, епизод 25 — Цифрова Европа: между регулиране и иновации

Цифровите иновации имат силата да преобразят нашите индустрии, общества и живот. Ако не бъдат правилно регулирани обаче, те биха могли да се окажат заплаха. В този епизод на „Гледната точка на обикновените хора“ правим равносметка на цифровата трансформация в Европа. Къде се намира ЕС в сравнение с останалия свят? Какви са бъдещите предизвикателства и възможности? Как Европа може да си подсигури и да поддържа конкурентна позиция, като същевременно защитава правата и благополучието на своите граждани?

Налични езици:

Една година война в Украйна

На 24 февруари 2022 г., когато започна нападението над Украйна, ЕИСК веднага осъди необоснованото и непредизвикано нашествие в Украйна от страна на Русия.

През последната година изразихме солидарността си с украинския народ по много начини, призовавайки за решителни действия както на равнището на ЕС, така и на национално равнище. Гордея се с Комитета и усилената му работа за оценка на последиците от войната за украинските и европейските граждани и предприятия и за това как най-добре да подкрепяме Украйна и нейното гражданско общество.

 

Отбележете си в календара

Право в целта!

В рубриката ни „Право в целта!“ поканихме Стоян Чуканов да представи накратко някои важни елементи от становището относно прегледа на Директивата за пречистването на градските отпадъчни води. (ehp)

Стоян Чуканов: „Достигнахме прекалено високи равнища на замърсяване“

Със своето становище ЕИСК призовава европейските институции да започнат да разглеждат водата като приоритет и да разработят „син пакт на ЕС“: радикално усилие за предвиждане на нуждите, опазване на водните ресурси и адекватно управление на съответните предизвикателства чрез всеобхватна и координирана пътна карта.

„Въпрос към ...“

„Въпрос за...“

В това издание задаваме въпроси на Mария дел Кармен Барера Чаморо относно друг аспект на деликатния енергиен въпрос, който засегнахме миналия месец.  

 

 

Мария дел Кармен Баррера Чаморро: „Енергиен преход в полза на работните места“

ЕИСК инфо: Какво влияние оказва енергийният преход върху заетостта в участващите в него региони и какви мерки предлага ЕИСК във връзка с това?

Мария дел Кармен Баррера Чаморро: „До момента опитът е доста различен, като се отчитат някои успехи, но и много неуспехи. Във връзка с работните места обаче е изключително важно да се гарантира успехът на енергийния преход. Без гаранции за устойчива заетост, социална закрила и подкрепа за предприятията, участващи в процеса на преход, в бъдеще условията в Европа няма да бъдат конкурентоспособни и благоприятни.“

Познайте кой е нашият гост...

Гост изненада

Тетяна Огаркова, украински журналист и есеист, специалист по литература, живее в Киев. През 2022 г. в нашия специален брой, посветен на Украйна, тя беше първият ни гост, който обясни драматизма на войната в своята страна. Днес, през февруари 2023 г., една година след началото на руската агресия срещу Украйна, тя споделя с нас разсъжденията си относно опита от тази година на смърт и страдания и трайното ѝ въздействие върху колективната душа на украинците.

 

Тетяна Огаркова: „Денят на победата ще дойде и няма да прилича на 23 февруари“

24 февруари 2022 г. преобърна живота на милиони украинци. Днес, когато произнасяме думата „победа“, си представяме, че този ден ще бъде като предишните. Нормален мирен ден, един 23 февруари 2022 г., така да се каже.

Но не. За нас вече няма да има 23 февруари. Никога вече няма да има ден, който да прилича на предишните ни дни.

 

Благодарим на нашите гости през 2022 г.

С наближаването на първата годишнина от началото на пълномащабната агресия на Русия срещу Украйна бихме желали да благодарим на журналистите, писателите и фотографите в цяла Европа, които споделиха своите истории и преки впечатления през тази първа година под знака на войната: Надя Афанасиева, Виталий Портников. Олга Кзайко, Тетиана Огаркова, Олена Абрамович, Олга Вегера, Васил Кушмус, Костас Онисенко, Марта Барандий, Йовита Кивник, Славек Камински. (ehp)

 

Новини от ЕИСК

Мецола е съгласна с Швенг: конкурентоспособността на ЕС става все по-важна от всякога

На пленарната сесия на ЕИСК през януари членовете му обсъдиха отговора на ЕС на геополитическите предизвикателства с Роберта Мецола, председател на Европейския парламент. Тя изрази съгласие с председателя на ЕИСК, Криста Швенг, че конкурентоспособността, заедно с по-голяма стратегическа автономност, е от решаващо значение в настоящите трудни времена.

Шведско председателство на Съвета през 2023 г.: на челно място в дневния ред остава Украйна

Гарантиране на сигурността за европейците и отстояване на принципите на правовата държава и основните права: мерките за управление на кризи ще бъдат основните приоритети за Швеция, която ще председателства Съвета на Европейския съюз от януари до юни 2023 г.

 

Единният пазар следва да служи на хората, а не обратното

На пленарната сесия през януари ЕИСК отбеляза 30-ата годишнина на единния пазар на ЕС с дебат с комисар Маргрете Вестегер, на който бяха обсъдени начините за преодоляване на най-голямото предизвикателство за следващото поколение.

Мрежата за устойчиво развитие предупреждава за риска от „изгубено десетилетие за Програмата до 2030 г.“

Дебат, проведен в ЕИСК на 24 януари, показа, че ЕС не успява да постигне целите на Програмата на ООН за 2030 г. Въпреки това има надежда. ЕС има възможност да поеме водеща роля, включително чрез финансова подкрепа. ЕИСК играе важна роля в мониторинга на напредъка.

ЕС трябва да забрани продуктите, произведени с принудителен труд, и да отстоява правата на човека

ЕС трябва да се бори с всички форми на принудителен труд и да се превърне в световен лидер в областта на правата на човека, призова ЕИСК в становище, прието на януарската пленарна сесия.

 

Кризата с цените на енергията: ЕС трябва да подкрепи потребителите и предприятията

Отговорът на ЕС на кризата с цените на енергията следва да има за цел да защити всички домакинства и предприятия, изправени пред сериозни проблеми при плащането на сметките си за енергия. Това беше основното послание на становището на ЕИСК относно икономическата политика на еврозоната за 2023 г., прието на януарската му сесия.

ЕС следва да засили международното сътрудничество за опазване на океаните

Засиленото международно сътрудничество е от ключово значение, за да станат океаните устойчиви до 2030 г. и за да се гарантира сигурността и безопасността в морето, заявява ЕИСК в ново становище, прието на пленарната сесия през януари.

Сигурността е повече от отбрана

На пленарната си сесия през януари ЕИСК обсъди визията на ЕС „Стратегически компас“ за сигурност и отбрана, като заяви, че сигурността следва да се разбира в широк смисъл, далеч извън рамките на военната отбрана. Гражданското общество не следва да бъде страничен наблюдател по отношение на сигурността: във времена на криза то може да има стабилизираща роля, както се наблюдава във войната в Украйна.

Новата стратегия на ЕС за полагане на грижи е лакмусов тест за социална Европа

ЕИСК приветства предложението на Европейската комисия за всеобхватна европейска стратегия за полагане на грижи, която да гарантира на всички европейци възможността да получават висококачествени здравни услуги и услуги за полагане на грижи през целия си живот.

 

Новини от групите

Промишленият план на Зеления пакт се нуждае от доразработване, за да осигури програма за конкурентоспособността

От Стефано Малия, председател на група „Работодатели“ на ЕИСК

Предложението на Комисията е непълно и трябва да бъде част от дългосрочна визия за програма за конкурентоспособността.

На 1 февруари 2023 г. Европейската комисия представи първата си инициатива в отговор на безпрецедентния пакет в областта на климата на американския президент Джо Байдън — Закона за намаляване на инфлацията (IRA), с който на американската промишленост се отпускат рекордните 369 млрд. долара под формата на субсидии. Предложението има много положителни аспекти — предвидима регулаторна рамка, достъп до финансиране, подходяща квалифицирана работна сила и програма за отворена търговия; след направената първоначална оценка обаче работодателите в ЕС считат, че то се нуждае от доразработване предвид необходимостта от постигане на дългосрочна конкурентоспособност.

Силен социален диалог за истинска социална Европа

от група „Работници“ на ЕИСК

Група „Работници“ на ЕИСК горещо приветства инициативата за социален диалог, публикувана неотдавна от Европейската комисия. Тя изпраща силен сигнал на работниците и гражданите на ЕС, които понастоящем са изправени пред сериозна криза, свързана с разходите за живот.

Изграждане на умения, така че пазарът на труда да стане отворен за всички

от Йоанис Вардакастанис, заместник-председател на група „Организации на гражданското общество“ на ЕИСК

Европейската година на уменията трябва да бъде възможност за преодоляване на пропуските — година за преодоляване на пречките, възпрепятстващи много хора в ЕС да намерят качествена и пълноценна заетост. В момент, когато работната сила в ЕС намалява, е по-важно от всякога да се постави акцент върху оползотворяването на потенциала на онези, които твърде често са изключени от отворения пазар на труда, като се инвестира в умения.

Скоро в културни прояви на ЕИСК

Дни на гражданското общество, 2023 г.

В рамките на Дните на гражданското общество тази година ще се хвърли светлина върху основополагащата роля на организациите на гражданското общество за гарантирането и опазването на социалното сближаване и устойчивата демокрация в Европа.

Ученици приветстват членове на ЕИСК в навечерието на „Твоята Европа, твоето мнение!“

През февруари и март членове на Европейския икономически и социален комитет посещават тридесет и пет училища в държави — членки на ЕС, и седем страни кандидатки, за да ги подготвят за „Твоята Европа, твоето мнение!“, младежката асамблея, която ще се проведе в Брюксел на 23 и 24 март 2023 г.