Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) är stolt över att tillkännage finalisterna, per kategori, för andra upplagan av EU:s ekopris, som anordnas i samarbete med kommissionen och andra partner för att belöna framstående insatser längs den europeiska ekologiska värdekedjan. Vinnarna i respektive kategori kommer att tillkännages den 25 september, i samband med EU:s ekodag, vid en särskild ceremoni med EU:s jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski.

I takt med att den ekologiska omställningen tar fart i hela Europa bevittnar vi hur en mängd anmärkningsvärda initiativ kommer till stånd. Vi har nu avslutat den inledande fasen av utvärderingen och efter en noggrann genomgång av alla inkomna ansökningar är vi nu stolta över att kunna presentera finalisterna i samtliga tre kategorier.

Finalisterna är följande (i alfabetisk ordning):

  1. Bästa småföretag eller medelstora företag för bearbetning av ekolivsmedel
  2. Bästa återförsäljare av ekolivsmedel
  3. Bästa ekorestaurang/ekorestaurangverksamhet

EESK har ännu en gång lyckats locka till sig ansökningar av hög kvalitet för dessa priser, tack vare sitt nätverk av organisationer i det civila samhället. Dessa anmärkningsvärda projekt omfattar hela den ekologiska värdekedjan och ger tydliga belägg för att en verklig omställning till mer hållbara och rättvisa livsmedelssystem i praktiken redan pågår. Det är nu viktigt att de politiska beslutsfattarna skapar gynnsamma förutsättningar så att dessa initiativ kan blomstra och bli en förebild för andra regioner, menar Peter Schmidt, ordförande för EESK:s sektion för jordbruk, landsbygdsutveckling och miljö (NAT).

Priset lanserades som en del av ett åtagande i kommissionens handlingsplan för utvecklingen av ekologisk produktion i syfte att belöna framstående insatser längs den ekologiska livsmedelskedjan, från jordbrukare till restaurang. Det belönar de bästa och mest innovativa ekologiska aktörer som hjälper till att minska jordbrukets inverkan på klimatet och miljön, och vars åtgärder kommer att bidra till att förverkliga ambitionerna i från jord till bord-strategin och strategin för biologisk mångfald.

Mer information om kandidaterna, urvalskriterierna och priset i allmänhet finns på webbplatsen för EU:s ekopris och på EESK:s webbplats. (ks)