Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) z dumą ogłasza listę finalistów, w podziale na kategorie, w drugiej edycji konkursu nagrody ekologiczne UE, organizowanego wspólnie z Komisją Europejską i innymi partnerami w celu nagrodzenia doskonałości w europejskim łańcuchu wartości. Zwycięzcy w każdej kategorii zostaną ogłoszeni 25 września, w Dniu Rolnictwa Ekologicznego w UE, podczas specjalnej uroczystości z udziałem komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego.

W miarę jak transformacja ekologiczna nabiera tempa w całej Europie, jesteśmy świadkami wielu niezwykłych inicjatyw. Zakończył się wstępny etap oceny i – po szczegółowym przeanalizowaniu wszystkich zgłoszonych kandydatur – z dumą przedstawiamy finalistów każdej z trzech kategorii:

Finaliści w porządku alfabetycznym:

  1. Najlepszy mały lub średni zakład ekologicznego przetwórstwa spożywczego (MŚP)
  2. Nagroda dla najlepszego ekologicznego detalisty spożywczego
  3. Najlepsza restauracja ekologiczna / najlepszy ekologiczny dostawca usług gastronomicznych

Dzięki swojej sieci organizacji społeczeństwa obywatelskiego, EKES ponownie był w stanie przyciągnąć wysokiej jakości zgłoszenia. Te niezwykłe projekty obejmują cały ekologiczny łańcuch wartości, dostarczając wyraźnych dowodów na to, że realna praktyczna zmiana w kierunku bardziej zrównoważonych i sprawiedliwych systemów żywnościowych jest już w toku. Zdaniem przewodniczącego Sekcji Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Naturalnego w EKES-ie Petera Schmidta, teraz niezbędne jest, by decydenci polityczni stworzyli warunki umożliwiające rozkwit tych inicjatyw i ich powielanie w innych regionach.

Nagrody zostały ustanowione w ramach zobowiązania podjętego w planie działania Komisji Europejskiej na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej. Mają na celu uznanie doskonałości w całym łańcuchu żywności ekologicznej, od gospodarstwa do restauracji. Są one przyznawane najlepszym i najbardziej innowacyjnym podmiotom działającym na rzecz ograniczenia wpływu rolnictwa na klimat i środowisko naturalne i których prace umożliwiają realizację celów strategii od pola do stołu i strategii w zakresie różnorodności biologicznej.

Więcej informacji na temat kandydatów, kryteriów wyboru i ogólnie na temat nagród można znaleźć na stronie internetowej nagrody ekologiczne UE oraz na stronie EKES-u. (ks)