Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) huwa kburi jħabbar il-finalisti, skont il-kategorija, tat-tieni edizzjoni tal-Premjijiet tal-UE għall-Produzzjoni Organika, koorganizzati mal-Kummissjoni Ewropea u msieħba oħra biex tiġi ppremjata l-eċċellenza fil-katina ta’ valur organika Ewropea. Ir-rebbieħa ta’ kull kategorija se jitħabbru fil-25 ta’ Settembru, b’rabta mal-Jum Organiku tal-UE, f’ċerimonja speċjali li se jattendi għaliha l-Kummissarju tal-UE għall-Agrikoltura, Janusz Wojciechowski.

Hekk kif it-tranżizzjoni organika tikseb momentum madwar l-Ewropa, qed naraw għadd kbir ta’ inizjattivi notevoli fl-azzjoni. Il-fażi inizjali tal-evalwazzjoni waslet fi tmiemha u wara eżami ddettaljat tas-sottomissjonijiet kollha, aħna kburina li nippreżentaw il-finalisti f’kull waħda mit-tliet kategoriji:

Il-finalisti, f’ordni alfabetika, huma:

  1. L-aħjar intrapriża żgħira u ta’ daqs medju (SME) fil-qasam tal-ipproċessar tal-ikel organiku
  2. L-aqwa bejjiegħ/a bl-imnut tal-ikel organiku
  3. L-aqwa ristorant/servizz tal-ikel organiku

Għal darb’ oħra l-KESE rnexxielu jattratta applikazzjonijiet ta’ kwalità għolja għal dawn il-premjijiet, bis-saħħa tan-network tiegħu ta’ organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili. Dawn il-proġetti notevoli jinkludu l-katina tal-valur organika kollha kemm hi, u jipprovdu evidenza ċara li diġà għaddejja bidla prattika lejn sistemi tal-ikel aktar sostenibbli u ekwitabbli. Issa huwa imperattiv għal dawk li jfasslu l-politika li jistabbilixxu kundizzjonijiet li jippermettu li dawn l-inizjattivi jiffjorixxu u jiġu imitati f’diversi reġjuni, skont Peter Schmidt, president tas-Sezzjoni għall-Agrikoltura, l-Iżvilupp Rurali u l-Ambjent (NAT) tal-KESE.

Il-premijiet ġew imnedija bħala parti mill-impenn li sar fil-pjan ta’ azzjoni tal-Kummissjoni għall-iżvilupp tal-produzzjoni organika bil-għan li tiġi rikonoxxuta l-eċċellenza tul il-katina tal-katina tal-ikel organiku, mill-bidwi għar-restorant. Dawn jippremjaw l-operaturi organiċi li huma l-aqwa u l-iżjed innovattivi u li qed jgħinu biex jitnaqqas l-impatt tal-agrikoltura fuq il-klima u l-ambjent, u li l-azzjonijiet tagħhom jgħinu biex jintlaħqu l-ambizzjonijiet tal-istrateġiji Mill-Għalqa sal-Platt u tal-bijodiversità.

Aktar informazzjoni dwar il-kandidati, il-kriterji tal-għażla u l-premijiet b’mod ġenerali jinstabu fis-sit web tal-Premijiet tal-UE għas-Settur Organiku u fis-sit web tal-KESE. (ks)