Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) esittelee ylpeänä toiseen kertaan jaettavien EU:n luomupalkintojen finalistit eri kategorioissa. Kilpailu, jonka tarkoituksena on palkita EU:n luonnonmukaisen tuotannon arvoketjun parhaimmistoa, järjestetään yhteistyössä Euroopan komission ja muiden kumppaneiden kanssa. Palkittavat kussakin kategoriassa julkistetaan EU:n luomupäivän yhteydessä 25. syyskuuta tilaisuudessa, johon osallistuu EU:n maatalouskomissaari Janusz Wojciechowski.

Luomusiirtymän edetessä kaikkialla Euroopassa näkyviin on noussut lukuisia huomion arvoisia aloitteita. Arvioinnin alkuvaihe on saatu päätökseen, ja kaikkien ehdotusten yksityiskohtaisen tarkastelun jälkeen esittelemme ylpeinä eri kategorioiden

finalistit aakkosjärjestyksessä:

  1. Paras luomuelintarvikkeita jalostava pk-yritys
  2. Paras luomuelintarvikkeiden vähittäismyyjä
  3. Paras luomuravintola/-ravitsemuspalvelu

ETSK on kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden verkostonsa avulla onnistunut jälleen houkuttelemaan korkealaatuisia hakemuksia. Nämä huomionarvoiset hankkeet kattavat koko luonnonmukaisen tuotannon arvoketjun, mikä osoittaa selvästi, että todellinen käytännön siirtymä kohti kestävämpiä ja oikeudenmukaisempia elintarvikejärjestelmiä on jo käynnissä. ETSK:n ”maatalous, maaseudun kehittäminen, ympäristö” -jaoston (NAT) puheenjohtajan Peter Schmidtin mukaan nyt on välttämätöntä, että poliittiset päättäjät luovat suotuisat olosuhteet, jotka mahdollistavat näiden aloitteiden menestymisen ja niiden toimimisen esimerkkeinä eri alueille.

Palkinnot ovat osa luonnonmukaisen tuotannon kehittämistä koskevaan komission toimintasuunnitelmaan sisältyvää sitoumusta, jonka tavoitteena on antaa tunnustusta luomuelintarvikeketjussa ansioituneille toimijoille maanviljelijöistä ravintoloihin. Tarkoituksena on palkita parhaat ja innovatiivisimmat luomutoimijat, jotka auttavat vähentämään maatalouden ilmasto- ja ympäristövaikutuksia ja joiden toiminta auttaa saavuttamaan Pellolta pöytään -strategian ja biodiversiteettistrategian tavoitteet.

Lisätietoa ehdokkaista, valintaperusteista ja palkinnoista yleensä on EU:n luomupalkintojen verkkosivuilla ja ETSK:n verkkosivuilla. (ks)