Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) има удоволствието да обяви финалистите в отделните категории на второто издание на Наградите на ЕС за биологично производство, които Комитетът организира съвместно с Европейската комисия и други партньори, за да отличи високите постижения във веригата за създаване на стойност в областта на биологичното производство. Победителите във всяка категория ще бъдат обявени на 25 септември, Деня на биологичното производство на ЕС, на специална церемония с участието на комисаря на ЕС по въпросите на земеделието Януш Войчеховски.

С ускоряването на прехода към биологично производство в цяла Европа сме свидетели на множество забележителни инициативи в действие. Първият етап на оценяване приключи и, след щателно разглеждане на всички кандидатури, имаме удоволствието да представим финалистите във всяка от трите категории:

Те са поместени по-долу по азбучен ред:

  1. Най-добро малко или средно предприятие (МСП) за преработка на биологични храни
    • Ekološka kmetija Kukenberger, Словения, за преработка на млечни продукти.
    • Fürstenhof GmbH, Германия, за преработка на яйца и месо от домашни птици.
    • The Merry Mill, Ирландия, главно за преработка на безглутенов овес и брашно.
  2. Най-добър търговец на дребно на биологични продукти
  3. Най-добър ресторант с биологична храна /ресторантьорски услуги

Благодарение на мрежата си от организации на гражданското общество ЕИСК отново успя да привлече качествени кандидатури за участие в конкурса. Тези забележителни проекти обхващат цялата верига за създаване на стойност в областта на биологичното производство и ясно показват, че вече е в ход реален практически преход към по-устойчиви и справедливи продоволствени системи. Сега създателите на политики трябва задължително да създадат благоприятни условия, които да позволят на тези инициативи да процъфтяват и да бъдат възпроизведени в други региони, отбеляза председателят на секция „Земеделие, развитие на селските райони, околна среда“ (NAT) Петер Шмит.

Идеята за наградите възникна като част от ангажимент, поет в рамките на Плана за действие на Комисията за развитието на биологичното производство, за да се отдаде признание на високите постижения в рамките на веригата за доставки на биологични храни — от фермата до ресторанта. С тях се отличават най-добрите и иновативни биологични оператори, които спомагат за намаляване на въздействието на селското стопанство върху климата и околната среда и чиито действия ще допринесат за постигане на амбициите на стратегията „От фермата до трапезата“ и стратегията за биологичното разнообразие.

За допълнителна информация относно кандидатите, критериите за подбор и наградите като цяло посетете уебсайта „Награди на ЕС за биологично производство“ и уебсайта на ЕИСК. (ks)