Ekonomin, miljön och människors välbefinnande måste gå hand i hand i EU efter covid-19

Ekonomiskt välstånd, omsorg om miljön och människors välbefinnande kan och måste gå hand i hand. Detta var EESK-ordförande Christa Schwengs huvudbudskap vid debatten om En ekonomi för tiden efter covid-19 som fungerar för alla – mot en välfärdsekonomi? vid EESK:s plenarsession den 7 juli 2021.

Christa Schweng menade att vi i framtiden tveklöst kommer att behöva övervaka och värdera bredare aspekter än dem som återspeglas i BNP: ”Det som verkligen är viktigt är aspekter som vår hälsa, natur, utbildning och innovationsförmåga samt våra samhällen”, sade hon.

Med hänvisning till ”att kombinera välståndsidén med möjligheten till sociala framsteg på global nivå”, med utgångspunkt i 2030-målen för hållbar utveckling, tillade hon att ”tiden är inne för EU att utarbeta en övergripande strategi: EESK är redo att stödja en reflektion om grunden för en ekonomi för tiden efter covid-19 som fungerar för alla och omfattar nya indikatorer för ekonomiska resultat och sociala framsteg, som kan ge en heltäckande bild av människors välbefinnande”.

Peter Schmidt, ordförande för sektionen för jordbruk, landsbygdsutveckling och miljö (NAT) och föredragande för EESK:s yttrande Den hållbara ekonomi vi behöver, påpekade att en välfärdsekonomi bygger på att tjäna människorna och att EU måste ta vara på den möjlighet som pandemin erbjuder att reflektera över våra svagheter och ta fram förslag. (mp)