Gospodarska blaginja, skrb za okolje in dobrobit ljudi so lahko in morajo biti tesno povezani. To je bilo glavno sporočilo predsednice EESO Christe Schweng med razpravo na temo Gospodarstvo po pandemiji COVID-19 za vse – na poti do gospodarstva blaginje? Razprava je potekala 7. julija 2021 na plenarnem zasedanju EESO.

Predsednica Schweng je dejala, da bomo morali v prihodnje gotovo spremljati in ocenjevati širše vidike, kot so tisti, ki so upoštevani v BDP. „Resnično pomembni so vidiki, kot so naše zdravje, naša narava, izobraževanje, naša spodobnost inovacij in naše skupnosti,“ je dejala.

Po njenem mnenju je treba „zasnovo blaginje združiti z možnostjo socialnega napredka v globalnem obsegu“, pri čemer so temelj cilji trajnostnega razvoja do leta 2030. Zavedati se moramo, „da je napočil čas, da si EU prizadeva za obsežno strategijo: EESO je pripravljen podpreti razmislek o temeljih gospodarstva po pandemiji COVID-19, ki koristi vsem in uporablja nove kazalnike gospodarske uspešnosti ter socialnega napredka, s katerimi lahko dobimo celotno sliko blaginje ljudi“.

Peter Schmidt, predsednik strokovne skupine za kmetijstvo, razvoj podeželja in okolje (NAT) ter poročevalec za mnenje EESO o trajnostnem gospodarstvu, kakršnega potrebujemo, pa je poudaril, da gospodarstvo blaginje služi ljudem in da mora EU pandemijo izkoristiti kot priložnost za razmislek o svojih pomanjkljivostih in za pripravo novih predlogov. (mp)