Økonomi, miljø og borgernes trivsel skal gå hånd i hånd i EU efter covid-19

Økonomisk velstand, miljøbeskyttelse og menneskers trivsel kan og skal gå hånd i hånd. Dette var det vigtigste budskab fra EØSU's formand, Christa Schweng, under debatten om En post-covid-økonomi for alle – omstilling til en velfærdsøkonomi? der blev afholdt på EØSU's plenarforsamling den 7. juli 2021.

Christa Schweng argumenterede for, at det i fremtiden uden tvivl bliver nødvendigt at overvåge og værdisætte flere aspekter end dem, der afspejles i BNP: "Aspekter som vores helbred, natur, uddannelse, innovationsevne og lokalsamfund har stor betydning," sagde hun.

Med henvisning til mulighederne for "at kombinere målet om velstand med sociale fremskridt på globalt plan" på grundlag af 2030-målene for bæredygtig udvikling tilføjede Christa Schweng: "Det er på tide, at EU udarbejder en overordnet strategi: EØSU står klar til at støtte overvejelserne om rammevilkårene for en post-covid-økonomi for alle, der inkluderer nye indikatorer for økonomiske resultater og sociale fremskridt, der kan give et overordnet billede af borgernes trivsel."

Peter Schmidt, formand for Sektionen for Landbrug, Udvikling af Landdistrikterne og Miljø (NAT) og ordfører for EØSU's udtalelse om Den bæredygtige økonomi, vi har brug for, påpegede, at en velfærdsøkonomi tjener borgerne, og fremhævede, at EU bør benytte pandemien som en lejlighed til at se nærmere på Unionens svagheder og finde løsninger. (mp)