Talouden, ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin on muodostettava kokonaisuus covid-kriisin jälkeisessä unionissa

Taloudellinen vauraus, ympäristönsuojelu ja ihmisten hyvinvointi voivat kulkea ja niiden on kuljettava käsi kädessä. Tämä oli ETSK:n puheenjohtajan Christa Schwengin keskeinen viesti ETSK:n täysistunnossa 7. heinäkuuta 2021 käydyssä keskustelussa aiheesta Covid-kriisin jälkeinen talous kaikille – kohti hyvinvointitaloutta?.

Christa Schwengin mukaan meidän on vastedes ilman muuta seurattava ja arvioitava seikkoja, jotka ulottuvat BKT:tä laajemmalle: ”Sellaisilla seikoilla kuin terveys, luonnonympäristö, koulutus, innovointivalmius ja yhteisöt on keskeinen merkitys”.

Christa Schweng viittasi ”hyvinvointimalliin, johon sisältyy mahdollisuus sosiaaliseen edistykseen globaalilla tasolla” vuoteen 2030 asetettujen kestävän kehityksen tavoitteiden pohjalta, ja lisäsi: ”EU tarvitsee nyt kattavaa strategiaa, ja ETSK on valmis tukemaan pohdintoja covid-kriisin jälkeisen talouden perustasta. Tällaisen talouden on hyödytettävä kaikkia, ja siihen on sisällyttävä uusia taloudellisen suorituskyvyn ja sosiaalisen edistyksen indikaattoreita, joiden avulla voidaan saada kattava kuva ihmisten hyvinvoinnista.”

”Maatalous, maaseudun kehittäminen, ympäristö” -jaoston (NAT) puheenjohtaja ja aihetta Tarvitsemamme kestävä talous käsittelevän ETSK:n lausunnon esittelijä Peter Schmidt korosti, että hyvinvointitalous perustuu ihmisten palvelemiseen ja että EU:n on käytettävä hyväkseen pandemian tarjoamaa tilaisuutta pohtia heikkouksiamme ja tehdä ehdotuksia. (mp)