Hospodářství, životní prostředí a dobré životní podmínky občanů musí jít v EU po skončení pandemie COVID-19 ruku v ruce

Hospodářská prosperita, péče o životní prostředí a dobré životní podmínky občanů mohou a musí jít ruku v ruce. To byla hlavní myšlenka, kterou předsedkyně EHSV Christa Schweng pronesla v diskusi na téma Ekonomika v době po pandemii COVID-19 ve službách všech – na cestě k ekonomice blahobytu?, jež proběhla na plenárním zasedání EHSV dne 7. července 2021.

Podle Christy Schweng bude jednoznačně zapotřebí, abychom do budoucna sledovali a posuzovali širší aspekty než ty, které odráží HDP: „Na aspektech, jako jsou naše zdraví, příroda, vzdělání, schopnost inovovat a komunity, skutečně záleží,“ uvedla.

Jak dále připomněla, jde o to, „sloučit vizi prosperity s možností dosažení sociálního pokroku v celosvětovém měřítku“, přičemž základem by měly být cíle udržitelného rozvoje do roku 2030. „Nastal čas, aby EU připravila komplexní strategii a EHSV je připraven podílet se na úvahách o tom, na jakých základech by měla spočívat ekonomika v době po pandemii COVID-19. Taková ekonomika, která bude ku prospěchu všem a která bude zahrnovat nové ukazatele hospodářské výkonnosti a sociálního pokroku, díky nimž bude možné si udělat ucelenou představu o dobrých životních podmínkách občanů,“ dodala Christa Schweng.

Peter Schmidt, předseda sekce Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí (NAT) a zpravodaj stanoviska EHSV Udržitelné hospodářství v souladu s našimi potřebami, poukázal na to, že podstatou ekonomiky blahobytu je služba lidem a že EU musí využít příležitost, kterou pandemie nabízí, zamyslet se nad našimi slabinami a přijít s příslušnými návrhy. (mp)