I ett tal till EESK:s ledamöter i Prag den 28 april 2022 avslöjade Mikuláš Bek, Tjeckiens EU-minister, de fem troliga politiska prioriteringarna för det kommande tjeckiska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd.

Mikuláš Bek tillkännagav vid ett sammanträde i EESK:s presidium vilka de fem förväntade politiska prioriteringarna för Tjeckiens EU-ordförandeskap är. Han underströk att den gröna och den digitala omställningen kommer att stå i fokus, men – i ljuset av händelserna under den senaste tiden – också säkerhet.

Under mottot ”Europe as a task”, lånat från ett tal av den tjeckiska statschefen Václav Havel i Aachen, kommer Tjeckiens EU-ordförandeskap att inriktas på följande frågor:

1) Hanteringen av flyktingkrisen och återhämtningen i Ukraina.
2) Energitrygghet i Europa.
3) Förstärkningen av den europeiska försvarsförmågan samt säkerheten i cyberrymden.
4) Den europeiska ekonomins strategiska motståndskraft.
5) De demokratiska institutionernas motståndskraft.

Med hänvisning till händelseutvecklingen i den ukrainska krisen sade han att ”säkerställd tillgång till ekonomiskt överkomliga, hållbara, men också tillförlitliga energikällor kommer att bli en av de största utmaningar som EU någonsin har stått inför”.

Under diskussionen uppmanade EESK-ledamöterna ministern att öka EU:s och de nationella regeringarnas stöd till organisationer i det civila samhället. De menade att sådana organisationer står i främsta ledet i den humanitära kris som uppstått till följd av Rysslands angrepp på Ukraina, och därför behöver de akut praktiskt stöd.

Europeisk solidaritet var en annan röd tråd under diskussionen, och ledamöterna underströk att det endast är möjligt att stoppa importen av energi från Ryssland under förutsättning att samtliga medlemsstater i EU håller ihop och delar på de tillgängliga energikällorna.

Flera talare varnade också för att de sociala aspekterna inte får förbises under det tjeckiska rådsordförandeskapet under andra halvåret 2022. Med stigande energi- och livsmedelspriser ökar fattigdomen, vilket är ett hot med den sociala sammanhållningen.

Vid ett seminarium som anordnades i anslutning till evenemanget på temat ”Optimal energy mix for sustainable and affordable energy” påpekade EESK:s ordförande Christa Schweng att det är ytterst viktigt att minska EU:s beroende av energi från tredjeländer. Lösningen inför framtiden är att diversifiera energikällorna och att öka investeringarna i förnybara energikällor.

”För att garantera en framgångsrik omställning måste organisationerna i det civila samhället spela en nyckelroll när det gäller att utforma och genomföra politik”, sade hon. (mp)