”En del av lösningen”: EESK ger tummen upp till förslagen till EU-lagstiftning för att bromsa teknikjättar

Rättsakten om digitala marknader och rättsakten om digitala tjänster som föreslagits av kommissionen för att begränsa de digitala jättarnas allt större makt i Europa uppfyller sitt ändamål, anser EESK, förutsatt att de går hand i hand med beskattningen av teknikföretag, bättre arbetsvillkor för plattformsarbetare och dataförvaltning.

I det yttrandepaket som EESK antog vid sin plenarsession i april ställer sig kommittén bakom rättsakten om digitala marknader och rättsakten om digitala tjänster, som kommissionen föreslagit för att återuppliva konkurrensen online.

Rättsakten om digitala marknader är en länge efterlängtad lagstiftningsakt. ”I över tio år har EU-företrädare efterlyst lika villkor med stora onlineplattformar”, framhöll Emilie Prouzet, föredragande för EESK:s yttrande om akten. ”Genom rättsakten om digitala marknader inför kommissionen ett förfarande som är särskilt utformat för dessa mycket stora aktörer. Och vi stöder merparten av förslaget, som en bra lösning för Europa. I rättsakten om digitala marknader behandlas grindvakter online, det är allt – men det är inte så lite!”

EESK stöder rättsakten om digitala marknader i sig, men insisterar på behovet av att komplettera detta rättsliga ekosystem med lagstiftning som hanterar andra viktiga frågor som rör den digitala ekonomin.

Kommittén lovar att hålla ett mycket vaksamt öga på den lagstiftning som planeras för att täcka beskattningen av teknikjättar, arbetsvillkor för plattformsarbetare, konsumentskydd på globala marknader och andra känsliga frågor som behöver tas upp för att se till att alla kan gynnas – såväl konsumenter och arbetstagare som företag.

EESK stöder också i allmänhet rättsakten om digitala tjänster, vars syfte är att reglera de tjänster som format och förändrat hur människor kommunicerar, ansluter sig, konsumerar och gör affärer.

Enligt EESK är det viktigt att stödja kommissionens ansträngningar för att bibehålla enhetliga regler i unionen i dess insatser för att göra lagstiftningen ”rustad för den digitala tidsåldern”, eftersom det kommer att ge Europa större inflytande på det globala planet.

”Vi måste förhindra att den inre marknaden fragmenteras genom ökande mängder nationella regler och regleringar som kan undergräva systemet och hindra alla europeiska företag från att dra nytta av en stark inre marknad”, menade Gonçalo Lobo Xavier, föredragande för EESK s yttrande om rättsakten om digitala tjänster.

EESK anser att man genom att ha gemensamma regler också ger EU möjlighet att inrätta globala standarder som kan säkerställa en hög nivå av säkerhet och skydd för konsumenterna online vad gäller varor och innehåll, i likhet med vad dataskyddsförordningen gjort för skyddet av personuppgifter.

Nu när data har blivit den ”nya oljan” i dagens alltmer digitala ekonomi kliver också kommissionen in med åtgärder för att uppmuntra säker datadelning i enlighet med gemensamma regler i hela Europa.

EESK stöder till fullo dataförvaltningsakten.

”Denna lagstiftning innebär en mycket intressant möjlighet att främja den europeiska digitaliseringen, eftersom EU för tillfället är den enda organisation som seriöst och i detalj överväger hur man ska förvalta digitala data”, sade Giuseppe Guerini, föredragande för EESK:s yttrande om förslaget om dataförvaltning. ”Vi vill inte röra oss i riktning mot en överdriven liberalisering, och vi vill inte heller att data används för syften som inte godtagits av medborgarna. Vi uppmanar kommissionen att fortsätta på denna väg med det stöd som behövs för att genomföra detta system för dataförvaltning.” (dm)