„Sprendimo dalis“: EESRK pritaria siūlomiems ES reglamentams, kuriais tikimasi suvaldyti technologijų milžines

EESRK nuomone, Europos Komisijos siūlomas Skaitmeninių rinkų aktas ir Skaitmeninių paslaugų aktas, kuriais siekiama pažaboti didėjančią skaitmeninių milžinių galią Europoje, būtų tinkami, jeigu juos papildytų nuostatos dėl technologijų bendrovių apmokestinimo, geresnių platformų darbuotojų darbo sąlygų ir duomenų valdymo.

Balandžio mėn. plenarinėje sesijoje priimtame nuomonių rinkinyje EESRK pareiškė pritariąs abiem Europos Komisijos aktams, kuriais tikimasi atgaivinti konkurenciją internete.

Skaitmeninių rinkų aktas yra ilgai lauktas teisės aktas. „Daugiau kaip dešimt metų ES atstovai ragino sudaryti vienodas konkurencijos su didelėmis interneto platformomis sąlygas“, – pareiškė EESRK nuomonės dėl šio teisės akto pranešėja Emilie Prouzet. „Skaitmeninių rinkų aktu Europos Komisija pradeda specialiai šiems labai dideliems subjektams skirtą procesą. Ir mes pritariame daugumai pasiūlymų, juos laikydami geru sprendimu Europai. Skaitmeninių rinkų aktas skirtas interneto prieigos valdytojams, daugiau niekam kitam, tačiau tai jau yra daug!“

Pritardamas Skaitmeninių rinkų aktui EESRK tvirtina, kad reikia papildyti šią teisinę ekosistemą reglamentais, skirtais kitiems svarbiems su skaitmenine ekonomika susijusiems klausimams.

Komitetas pažadėjo labai atidžiai stebėti planuojamus teisės aktus, kurie būtų skirti technologijų milžinių apmokestinimui, platformų darbuotojų darbo sąlygoms, vartotojų apsaugai pasaulinėse rinkose ir kitiems opiems klausimams, kuriuos reikia spręsti norint užtikrinti naudą visiems – vartotojams, darbuotojams ir įmonėms.

EESRK taip pat iš esmės pritaria Skaitmeninių paslaugų aktui, kuriuo ketinama reglamentuoti paslaugas, formuojančias ir keičiančias žmonių komunikavimo, jungimosi, vartojimo būdus ir tai, kaip vykdomas verslas.

EESKR nuomone, svarbu paremti Komisijos pastangas išlaikyti vienodas sąlygas visoje ES, kad teisės aktai būtų pritaikyti skaitmeniniam amžiui, nes tokiu būdu Europa įgytų didesnę įtaką pasaulio arenoje.

„Turime užkirsti kelią vidaus rinkos susiskaidymui dėl gausių nacionalinių taisyklių ir reglamentų, kurie gali pakenkti sistemos veikimui ir atimti galimybę visoms Europos įmonėms pasinaudoti stiprios bendrosios rinkos teikiamais pranašumais“, – sakė EESRK nuomonės dėl Skaitmeninių paslaugų akto pranešėjas Gonçalo Lobo Xavier.

EESRK teigia, kad bendros taisyklės taip pat suteikia galimybę Europai nustatyti pasaulinius standartus, kuriais vartotojams būtų užtikrintas aukštas saugumo ir apsaugos lygis, susijęs su interneto prekėmis ir turiniu, panašiai, ką duomenų atveju pavyko pasiekti Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu.

Kadangi duomenys šiandienos vis labiau skaitmenizuotoje ekonomikoje tapo „naująja nafta“, Europos Komisija taip pat imasi priemonių, kuriomis būtų skatinamas saugus keitimasis duomenimis taikant bendras taisykles visoje Europoje.

EESRK tvirtai remia duomenų valdymo reglamentą.

„Šis reglamentas suteikia labai įdomią galimybę skatinti europinį skaitmeninimo kelią, kadangi ES šiuo metu yra vienintelė organizacija, kuri rimtai ir išsamiai galvoja, kaip valdyti skaitmeninius duomenis“, – pareiškė Giuseppe Guerini, EESRK nuomonės dėl pasiūlymo dėl duomenų valdymo pranešėjas. „Nenorime eiti pernelyg didelio liberalizavimo keliu, taip pat norime užtikrinti, kad duomenys nebūtų naudojami tiems tikslams, kuriems nepritaria piliečiai. Raginame Europos Komisiją toliau eiti šiuo keliu užtikrinant būtiną paramą šios duomenų valdymo sistemos įgyvendinimui.“ (dm)