I vårt avsnitt ”En fråga till ...” ber vi EESK-ledamöter att svara på en aktuell fråga som vi tycker är av särskilt intresse.

Vi har bett Peter Schmidt, ordförande för sektionen för jordbruk, landsbygdsutveckling och miljö (NAT), att ge EESK infos läsare sin syn på kulturen kring livsmedel och livsmedelskonsumtion under pandemin.