Fit-taqsima tagħna “Mistoqsija lil...”, aħna nistaqsu lill-membri tal-KESE biex iwieġbu mistoqsija topika li tidhrilna li hija partikolarment rilevanti.

Staqsejna lil Peter Schmidt, President tas-Sezzjoni għall-Agrikoltura, l-Iżvilupp Rurali u l-Ambjent (NAT) biex jaqsam fehmietu mal-qarrejja tal-KESE Info dwar il-kultura tal-ikel u l-konsum tal-ikel matul il-pandemija.