Ceist amháin do...

Inár roinn “Ceist amháin do...” iarraimid ar chomhaltaí CESE a bhfreagra a thabhairt ar cheist atá go mór i mbéal an phobail agus atá, dar linn, an-ábhartha go deo.

D’iarramar ar Peter Schmidt, Cathaoirleach ar an Rannóg um Thalmhaíocht, Forbairt Tuaithe agus an Comhshaol (NAT), a chuid tuairimí maidir le cultúr an bhia agus tomhaltas bia le linn na paindéime a roinnt le léitheoirí CESE Info.