Στη στήλη μας με τίτλο «Μία ερώτηση προς...» ζητούμε από τα μέλη της ΕΟΚΕ να απαντήσουν σε μια επίκαιρη ερώτηση που έχει, κατά τη γνώμη μας, εξέχουσα σημασία.

Ζητήσαμε από τον Peter Schmidt, πρόεδρο του τμήματος «Γεωργία, αγροτική ανάπτυξη και περιβάλλον» (ΝΑΤ) να μοιραστεί με τους αναγνώστες του EESC Info τις απόψεις του σχετικά με τη νοοτροπία που επικρατεί όσον αφορά τα τρόφιμα και την κατανάλωσή τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας.