Här finns EESK

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK):

EESK:s lokaler finns i flera byggnader i närheten av varandra i Bryssel:

 • JDE-byggnaden (Jacques Delors) – EESK:s huvudkontor: Rue Belliard/Belliardstraat 99-101, 1040 Bruxelles/Brussel
 • REM-byggnaden: ingång via BVS-byggnaden, Rue Montoyer/Montoyerstraat 92-102
 • BVS-byggnaden (Bertha von Suttner): Rue Montoyer/Montoyerstraat 92-102
 • B100-byggnaden: Rue Belliard 100
 • VMA-byggnaden : Rue Van Maerlant/Van Maerlantstraat 2

5 hållplatser (tunnelbana, buss, tåg och taxi) finns i närheten:

1.   Maelbeek/Maalbeek

Biljettexpedition | Tillgänglig för personer med nedsatt rörlighet

 • Tunnelbana: linje 1 och 5
 • Buss: 59 och 64

Villo (cykeldelning)

2.   Schuman

Biljettexpedition | Kiosk

 • Tunnelbana: linje 1 och 5
 • Buss: 12, 21, 36, 60 och 79
 • Tåg
 • Taxi
 • Villo (cykeldelning)

3.   Parc Léopold/Leopoldspark

 • Buss: 21, 27, 59 och 64
 • Villo (cykeldelning)

4.   Place du Luxembourg/Luxemburgplein

Biljettexpedition | Tillgänglig för personer med nedsatt rörlighet

 • Buss: 12, 21, 27, 34, 38, 54, 64, 80 och 95
 • Tåg
 • Taxi
 • Villo (cykeldelning)

5.   Rue de Trèves/Trierstraat

Buss: 21, 27 och 64

Användbara länkar

Tunnelbana, spårvagn och buss

Tåg