Mednarodna trgovina

This page is also available in

Mednarodno trgovino ureja kompleksna mešanica globalnih pravil, dogovorjenih v okviru Svetovne trgovinske organizacije ter dvostranskih in večstranskih sporazumov. Sporazumi o prosti trgovini vse bolj vplivajo na pravice državljanov. V skladu z Lizbonsko pogodbo je treba trgovinsko politiko EU izvajati v skladu z načeli in cilji zunanjega delovanja Unije, ki vključujejo spodbujanje pravne države, človekovih pravic in trajnostnega razvoja.

Po našem mnenju bi moral biti ta trend vodilno načelo trgovinskih pogajanj in odnosov EU. Člani EESO z usklajevanjem stališč in mnenj podjetij, delavcev, strokovnjakov, kmetov, potrošnikov in drugih pomembnih deležnikov prispevamo dejansko dodano vrednost. Tako lahko med pogajanji o trgovinskih sporazumih in pri njihovem izvajanju mednarodnim oblikovalce politike učinkovito seznanjamo s stališči civilne družbe in interesnih skupin. Ustanovili smo spremljevalni odbor za mednarodno trgovino, ki bo zagotavljal sodelovanje civilne družbe pri oblikovanju trgovinske politike EU. Upravljamo tudi notranje svetovalne skupine, ustanovljene v skladu s poglavjem o trgovini in trajnostnem razvoju v novi generaciji trgovinskih sporazumov EU. Te skupine, sestavljene iz predstavnikov civilne družbe (iz EESO in zunaj njega), so odgovorne za opredeljevanje težav, povezanih s trgovino in trajnostnim razvojem, pri izvajanju trgovinskega sporazuma.

Displaying 31 - 40 of 156

Pages

Sprejeta on 07/12/2017
Referenca: 
REX/486-EESC-2017
Plenarno zasedanje: 
530 -
Dec 06, 2017 Dec 07, 2017

The 2030 UN Agenda, or the implementation of the Sustainable Development Goals, will be one of the top global priorities over the next 15 years, yet it received very little mention in the Commission Communication "Trade for all". Trade is specifically mentioned with regard to nine SDGs (but only once in the MDGs). UNCTAD estimate that, to meet the 17 goals and the 169 targets, at least an extra US$2.5 trillion a year will need to be found - effectively from the private sector. This opinion would seek to look into this further and aim to evaluate how much of that will need to come through trade and investment.

Mnenje EESO: The core role of trade and investment in meeting and implementing the SDGs

Sprejeta on 14/02/2018
Referenca: 
REX/500-EESC-2017
Plenarno zasedanje: 
532 -
Feb 14, 2018 Feb 15, 2018

The EESC has played an important role in raising awareness of EU trade policy among civil society both in the EU and in third countries. The EESC encourages the Commission to strengthen its dialogue with civil society to develop the functioning of TSD chapters in current and future trade agreements. However, the EESC urges the Commission to be more ambitious in its approach, in particular with respect to strengthening effective enforceability of the commitments in TSD chapters, which is of crucial importance to the EESC. TSD chapters must be given equal weight to those covering commercial, technical or tariff issues.

Mnenje EESO: Trade and sustainable development chapters in EU Free Trade agreements

Sprejeta on 10/12/2014
Referenca: 
REX/426-EESC-0000
Plenarno zasedanje: 
503 -
Dec 10, 2014 Dec 11, 2014

Opinion on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on common rules for imports of textile products from certain third countries not covered by bilateral agreements, protocols or other arrangements, or by other specific Union import rules (recast)

Common rules for imports of textile products from certain third countries

Pages