You are here

Mednarodna trgovina

Mednarodno trgovino ureja kompleksna mešanica globalnih pravil, dogovorjenih v okviru Svetovne trgovinske organizacije ter dvostranskih in večstranskih sporazumov. Sporazumi o prosti trgovini vse bolj vplivajo na pravice državljanov. V skladu z Lizbonsko pogodbo je treba trgovinsko politiko EU izvajati v skladu z načeli in cilji zunanjega delovanja Unije, ki vključujejo spodbujanje pravne države, človekovih pravic in trajnostnega razvoja.

Po našem mnenju bi moral biti ta trend vodilno načelo trgovinskih pogajanj in odnosov EU. Člani EESO z usklajevanjem stališč in mnenj podjetij, delavcev, strokovnjakov, kmetov, potrošnikov in drugih pomembnih deležnikov prispevamo dejansko dodano vrednost. Tako lahko med pogajanji o trgovinskih sporazumih in pri njihovem izvajanju mednarodnim oblikovalce politike učinkovito seznanjamo s stališči civilne družbe in interesnih skupin. Ustanovili smo spremljevalni odbor za mednarodno trgovino, ki bo zagotavljal sodelovanje civilne družbe pri oblikovanju trgovinske politike EU. Upravljamo tudi notranje svetovalne skupine, ustanovljene v skladu s poglavjem o trgovini in trajnostnem razvoju v novi generaciji trgovinskih sporazumov EU. Te skupine, sestavljene iz predstavnikov civilne družbe (iz EESO in zunaj njega), so odgovorne za opredeljevanje težav, povezanih s trgovino in trajnostnim razvojem, pri izvajanju trgovinskega sporazuma.

Displaying 11 - 20 of 142

Pages

Sprejeta on 05/07/2017
Referenca: 
TEN/630-EESC-2017
Plenarno zasedanje: 
527 -
Jul 05, 2017 Jul 06, 2017

A pro-active mindset in business is needed to open up to increasing flows of data and develop the ability to process big data. Flexible and more adaptable business models must be put in place in the context of the current transformation process.

The Commission should carry out a precise analysis of the state of play and of defensive attitudes to the free flow of data in the Member States in order to remove unjustified barriers by putting the right legal and technical provisions in place. Removing unjustified barriers to free flow of data should be an integral part of a Europe-wide industrial policy. Opening up of national markets should also be covered by the European Semester.

As a matter of principle, contractual freedom in the private sector should be respected. A general EU framework for standards is desirable but standards should in no way hamper innovation. Portability should be promoted.

EESC opinion: Building a European Data Economy

Sprejeta on 10/12/2014
Referenca: 
REX/422-EESC-0000
Plenarno zasedanje: 
503 -
Dec 10, 2014 Dec 11, 2014

Draft Opinion on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the safeguard measures provided for in the Agreement between the European Economic Community and the Republic of Iceland (codification)

Safeguard measures provided for in the Agreement between the European Economic Community and the Republic of Iceland

Sprejeta on 07/12/2017
Referenca: 
REX/486-EESC-2017
Plenarno zasedanje: 
530 -
Dec 06, 2017 Dec 07, 2017

The 2030 UN Agenda, or the implementation of the Sustainable Development Goals, will be one of the top global priorities over the next 15 years, yet it received very little mention in the Commission Communication "Trade for all". Trade is specifically mentioned with regard to nine SDGs (but only once in the MDGs). UNCTAD estimate that, to meet the 17 goals and the 169 targets, at least an extra US$2.5 trillion a year will need to be found - effectively from the private sector. This opinion would seek to look into this further and aim to evaluate how much of that will need to come through trade and investment.

EESC opinion: The core role of trade and investment in meeting and implementing the SDGs

Pages