Mednarodna trgovina

This page is also available in

Mednarodno trgovino ureja kompleksna mešanica globalnih pravil, dogovorjenih v okviru Svetovne trgovinske organizacije ter dvostranskih in večstranskih sporazumov. Sporazumi o prosti trgovini vse bolj vplivajo na pravice državljanov. V skladu z Lizbonsko pogodbo je treba trgovinsko politiko EU izvajati v skladu z načeli in cilji zunanjega delovanja Unije, ki vključujejo spodbujanje pravne države, človekovih pravic in trajnostnega razvoja.

Po našem mnenju bi moral biti ta trend vodilno načelo trgovinskih pogajanj in odnosov EU. Člani EESO z usklajevanjem stališč in mnenj podjetij, delavcev, strokovnjakov, kmetov, potrošnikov in drugih pomembnih deležnikov prispevamo dejansko dodano vrednost. Tako lahko med pogajanji o trgovinskih sporazumih in pri njihovem izvajanju mednarodnim oblikovalce politike učinkovito seznanjamo s stališči civilne družbe in interesnih skupin. Ustanovili smo spremljevalni odbor za mednarodno trgovino, ki bo zagotavljal sodelovanje civilne družbe pri oblikovanju trgovinske politike EU. Upravljamo tudi notranje svetovalne skupine, ustanovljene v skladu s poglavjem o trgovini in trajnostnem razvoju v novi generaciji trgovinskih sporazumov EU. Te skupine, sestavljene iz predstavnikov civilne družbe (iz EESO in zunaj njega), so odgovorne za opredeljevanje težav, povezanih s trgovino in trajnostnim razvojem, pri izvajanju trgovinskega sporazuma.

Displaying 1 - 10 of 74

Pages

Event
Breaking down the silos

The Forum aimed to break down the silos and enable inclusive and interactive debates between institutions, academia and civil society, all on an equal footing. The event covered topics relevant to trade and sustainable development (TSD) – from substantive rights through monitoring to enforcement and much more. The ambition was to feed innovative ideas and concrete recommendations to the ongoing reflections on the future of EU TSD policy, in the double context of the review of the 15-point action plan and recent trade and sustainability developments outside the EU.

29/03/2022
Event

The webinar will take place in the context of the EESC International Trade Follow-up Committee, in cooperation with the EESC INT Section and will explore the topic of 'Supply chains and the case of reshoring'. 

21/02/2022
Event

The EU and the Japan Domestic Advisory Groups (DAGs), established under the Trade and Sustainable Development (TSD) chapter of the EU-Japan Economic Partnership Agreement (EPA), attended the 3rd EU-Japan Joint Dialogue with Civil Society, which took place in virtual format on 27 January 2022.

27/01/2022
Event

This preparatory meeting took place ahead of the joint meetings with the Vietnamese counterparts scheduled for the second week of November. It also gave the EU DAG the opportunity to receive an update from DG Trade on the implementation of the FTA as well as a timely update on TSD-related issues and implementation.

19/10/2021
Event

The EU-Vietnam Free Trade Agreement (FTA) envisages that DAG members of each Party meet together at a Civil Society Forum to conduct a dialogue encompassing sustainable development aspects of trade relations between the Parties.

12/11/2021

Pages