Mednarodna trgovina

This page is also available in:

Mednarodno trgovino ureja kompleksna mešanica globalnih pravil, dogovorjenih v okviru Svetovne trgovinske organizacije ter dvostranskih in večstranskih sporazumov. Sporazumi o prosti trgovini vse bolj vplivajo na pravice državljanov. V skladu z Lizbonsko pogodbo je treba trgovinsko politiko EU izvajati v skladu z načeli in cilji zunanjega delovanja Unije, ki vključujejo spodbujanje pravne države, človekovih pravic in trajnostnega razvoja.

Po našem mnenju bi moral biti ta trend vodilno načelo trgovinskih pogajanj in odnosov EU. Člani EESO z usklajevanjem stališč in mnenj podjetij, delavcev, strokovnjakov, kmetov, potrošnikov in drugih pomembnih deležnikov prispevamo dejansko dodano vrednost. Tako lahko med pogajanji o trgovinskih sporazumih in pri njihovem izvajanju mednarodnim oblikovalce politike učinkovito seznanjamo s stališči civilne družbe in interesnih skupin. Ustanovili smo spremljevalni odbor za mednarodno trgovino, ki bo zagotavljal sodelovanje civilne družbe pri oblikovanju trgovinske politike EU. Upravljamo tudi notranje svetovalne skupine, ustanovljene v skladu s poglavjem o trgovini in trajnostnem razvoju v novi generaciji trgovinskih sporazumov EU. Te skupine, sestavljene iz predstavnikov civilne družbe (iz EESO in zunaj njega), so odgovorne za opredeljevanje težav, povezanih s trgovino in trajnostnim razvojem, pri izvajanju trgovinskega sporazuma.

 • The 10th meeting of the EU Domestic Advisory Group (DAG) under the EU-Japan Economic Partnership Agreement (EPA), and second meeting of the new 2023-25 term, took place on 9 January, 2024.

 • -

  During the 11th meeting of the EU-Chile JCC, held physically in Santiago de Chile, the members discussed ways to strengthen our bilateral partnership in the rapidly evolving global political and economic circumstances. The aim was to "put people first", underlining the role of the civil society in promoting inclusive growth and tackling common challenges driven by economic shocks, climate change, instability, various threats to democracy and multilateral order. The JCC also exchanged views on the progress of the constitutional reform in Chile. Moreover, in view of the changes of the legal framework resulting from the modernization of the EU-Chile Association Agreement, participants discussed proposals concerning the role of the civil society and the status of the JCC following the transition.

  The JCC approved the Joint Declaration.

 • The CARIFORUM-EU Consultative Committee (CC) was established with the task and responsibility of fostering meaningful dialogue and collaboration among delegates from civil society organizations, including the academic community, and social and economic stakeholders.

 • 2023 TSD Forum
  The other side of trade: a bottom-up approach to sustainable development

  The EESC hosted the 2nd Civil Society Forum on Trade and Sustainable Development : ' The other side of trade: a bottom-up approach to sustainable development' on 14 November 2023. Moving on from the fundamental question "Have we been listening?", the event examined Trade and Sustainable Development (TSD) from different angles with a common approach: inclusive, bottom-up and solution-oriented.

 • The 9th meeting of the EU Domestic Advisory Group (DAG) under the EU-Japan Economic Partnership Agreement (EPA), and the first meeting of the new 2023-25 term, took place on 19 July, 2023.

 • -

  EU-Central America joint meeting of civil society Advisory Groups and Civil Society Dialogue Forum

 • On 8 March 2023, the fifth meeting of the EU Domestic Advisory Group was held in a hybrid format. One of the objectives of the meeting was to prepare the European side for the upcoming joint meeting with the Singapore DAG.

 • 12 December 2022 - Hybrid Brussels

   

   

 • 18th meeting of the EU - DAG Colombia-Peru-Ecuador

  17 October 2022 - Hybrid Brussels

 • -

  8th joint meeting of the EU DAG and representatives from the domestic mechanisms of Colombia, Peru and Ecuador and Civil Society Open Session

  28 October 2022 - Virtual