Mednarodna trgovina

This page is also available in

Mednarodno trgovino ureja kompleksna mešanica globalnih pravil, dogovorjenih v okviru Svetovne trgovinske organizacije ter dvostranskih in večstranskih sporazumov. Sporazumi o prosti trgovini vse bolj vplivajo na pravice državljanov. V skladu z Lizbonsko pogodbo je treba trgovinsko politiko EU izvajati v skladu z načeli in cilji zunanjega delovanja Unije, ki vključujejo spodbujanje pravne države, človekovih pravic in trajnostnega razvoja.

Po našem mnenju bi moral biti ta trend vodilno načelo trgovinskih pogajanj in odnosov EU. Člani EESO z usklajevanjem stališč in mnenj podjetij, delavcev, strokovnjakov, kmetov, potrošnikov in drugih pomembnih deležnikov prispevamo dejansko dodano vrednost. Tako lahko med pogajanji o trgovinskih sporazumih in pri njihovem izvajanju mednarodnim oblikovalce politike učinkovito seznanjamo s stališči civilne družbe in interesnih skupin. Ustanovili smo spremljevalni odbor za mednarodno trgovino, ki bo zagotavljal sodelovanje civilne družbe pri oblikovanju trgovinske politike EU. Upravljamo tudi notranje svetovalne skupine, ustanovljene v skladu s poglavjem o trgovini in trajnostnem razvoju v novi generaciji trgovinskih sporazumov EU. Te skupine, sestavljene iz predstavnikov civilne družbe (iz EESO in zunaj njega), so odgovorne za opredeljevanje težav, povezanih s trgovino in trajnostnim razvojem, pri izvajanju trgovinskega sporazuma.

Displaying 21 - 30 of 156

Pages

Sprejeta on 14/02/2018
Referenca: 
REX/500-EESC-2017
Plenarno zasedanje: 
532 -
Feb 14, 2018 Feb 15, 2018

The EESC has played an important role in raising awareness of EU trade policy among civil society both in the EU and in third countries. The EESC encourages the Commission to strengthen its dialogue with civil society to develop the functioning of TSD chapters in current and future trade agreements. However, the EESC urges the Commission to be more ambitious in its approach, in particular with respect to strengthening effective enforceability of the commitments in TSD chapters, which is of crucial importance to the EESC. TSD chapters must be given equal weight to those covering commercial, technical or tariff issues.

Mnenje EESO: Trade and sustainable development chapters in EU Free Trade agreements

Sprejeta on 10/12/2014
Referenca: 
REX/426-EESC-0000
Plenarno zasedanje: 
503 -
Dec 10, 2014 Dec 11, 2014

Opinion on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on common rules for imports of textile products from certain third countries not covered by bilateral agreements, protocols or other arrangements, or by other specific Union import rules (recast)

Common rules for imports of textile products from certain third countries

Sprejeta on 19/04/2018
Referenca: 
REX/498-EESC-2017
Plenarno zasedanje: 
534 -
Apr 18, 2018 Apr 19, 2018

The EU has one of the world's most open investment regimes, and collectively EU Member States have the fewest restrictions in the world on foreign direct investment (FDI). The OECD expressly acknowledged this in its FDI Regulatory Restrictiveness Index which measures statutory barriers against foreign investment in over 60 countries.

The Commission's reflection paper of 10 May 2017 on Harnessing Globalisation recognised increasing concerns about foreign investors' strategic acquisitions of European companies with key technologies. These concerns called into question the capacity of the current regulatory framework to address them.

Mnenje EESO: Screening of foreign direct investments into the European Union

Sprejeta on 10/12/2014
Referenca: 
REX/427-EESC-0000
Plenarno zasedanje: 
503 -
Dec 10, 2014 Dec 11, 2014

Opinion on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down Union procedures in the field of the common commercial policy in order to ensure the exercise of the Union’s rights under international trade rules, in particular those established under the auspices of the World Trade Organization (codification)

Common commercial policy

Sprejeta on 18/09/2012
Referenca: 
REX/359-EESC-2012-770
Plenarno zasedanje: 
483 -
Sep 18, 2012 Sep 19, 2012

• The EESC acknowledges the quality of civil society's contribution prior to publication of the communication, as well as the efforts made by the Commission to implement the trade-related aspects of the Agenda for Change. It also welcomes the attention given to the evaluation of trade policies in this communication.
• The EESC regrets that this new communication heralds no significant change to EU policy on the link between trade and development policies.
• The EESC reiterates its recommendation to incorporate sustainable development provisions into free-trade agreements and to provide for procedures enabling ex post analysis of these agreements by the EESC.
• The EESC recalls the importance of producing sui generis development strategies that combine domestic and trade policies with a view to sustainable and inclusive growth.

Trade, growth and development

Pages