You are here

Mednarodna trgovina

Mednarodno trgovino ureja kompleksna mešanica globalnih pravil, dogovorjenih v okviru Svetovne trgovinske organizacije ter dvostranskih in večstranskih sporazumov. Sporazumi o prosti trgovini vse bolj vplivajo na pravice državljanov. V skladu z Lizbonsko pogodbo je treba trgovinsko politiko EU izvajati v skladu z načeli in cilji zunanjega delovanja Unije, ki vključujejo spodbujanje pravne države, človekovih pravic in trajnostnega razvoja.

Po našem mnenju bi moral biti ta trend vodilno načelo trgovinskih pogajanj in odnosov EU. Člani EESO z usklajevanjem stališč in mnenj podjetij, delavcev, strokovnjakov, kmetov, potrošnikov in drugih pomembnih deležnikov prispevamo dejansko dodano vrednost. Tako lahko med pogajanji o trgovinskih sporazumih in pri njihovem izvajanju mednarodnim oblikovalce politike učinkovito seznanjamo s stališči civilne družbe in interesnih skupin. Ustanovili smo spremljevalni odbor za mednarodno trgovino, ki bo zagotavljal sodelovanje civilne družbe pri oblikovanju trgovinske politike EU. Upravljamo tudi notranje svetovalne skupine, ustanovljene v skladu s poglavjem o trgovini in trajnostnem razvoju v novi generaciji trgovinskih sporazumov EU. Te skupine, sestavljene iz predstavnikov civilne družbe (iz EESO in zunaj njega), so odgovorne za opredeljevanje težav, povezanih s trgovino in trajnostnim razvojem, pri izvajanju trgovinskega sporazuma.

Displaying 21 - 30 of 172

Pages

Sprejeta on 10/12/2014
Referenca: 
REX/427-EESC-0000
Plenarno zasedanje: 
503 -
Dec 10, 2014 Dec 11, 2014

Opinion on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down Union procedures in the field of the common commercial policy in order to ensure the exercise of the Union’s rights under international trade rules, in particular those established under the auspices of the World Trade Organization (codification)

Sprejeta on 14/02/2018
Referenca: 
REX/500-EESC-2017
Plenarno zasedanje: 
532 -
Feb 14, 2018 Feb 15, 2018

The EESC has played an important role in raising awareness of EU trade policy among civil society both in the EU and in third countries. The EESC encourages the Commission to strengthen its dialogue with civil society to develop the functioning of TSD chapters in current and future trade agreements. However, the EESC urges the Commission to be more ambitious in its approach, in particular with respect to strengthening effective enforceability of the commitments in TSD chapters, which is of crucial importance to the EESC. TSD chapters must be given equal weight to those covering commercial, technical or tariff issues.

EESC opinion: Trade and sustainable development chapters in EU Free Trade agreements

Sprejeta on 10/12/2014
Referenca: 
REX/428-EESC-0000
Plenarno zasedanje: 
503 -
Dec 10, 2014 Dec 11, 2014

Opinion on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the measures that the Union may take following a report adopted by the WTO Dispute Settlement Body concerning anti-dumping and anti-subsidy matters (codification)

Measures concerning anti-dumping and anti-subsidy matters

Sprejeta on 19/04/2018
Referenca: 
REX/498-EESC-2017
Plenarno zasedanje: 
534 -
Apr 18, 2018 Apr 19, 2018

The EU has one of the world's most open investment regimes, and collectively EU Member States have the fewest restrictions in the world on foreign direct investment (FDI). The OECD expressly acknowledged this in its FDI Regulatory Restrictiveness Index which measures statutory barriers against foreign investment in over 60 countries.

The Commission's reflection paper of 10 May 2017 on Harnessing Globalisation recognised increasing concerns about foreign investors' strategic acquisitions of European companies with key technologies. These concerns called into question the capacity of the current regulatory framework to address them.

EESC opinion: Screening of foreign direct investments into the European Union

Sprejeta on 04/06/2014
Referenca: 
REX/390-EESC-2014-5469
Plenarno zasedanje: 
499 -
Jun 04, 2014 Jun 05, 2014

The main goal of the opinion is to provide a good and qualitative source of information and opinion in the beginning of TTIP negotiations process.

Transatlantic trade relations and the EESC's views on an enhanced cooperation and eventual EU-US FTA

Sprejeta on 10/12/2014
Referenca: 
REX/429-EESC-0000
Plenarno zasedanje: 
503 -
Dec 10, 2014 Dec 11, 2014

Opinion on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on certain procedures for applying the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Montenegro, of the other part (codification)

Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Montenegro, of the other part

Pages