Notranja svetovalna skupina EU za Republiko Korejo

This page is also available in

Notranja svetovalna skupina EU za Republiko Korejo v okviru sporazuma o prosti trgovini

Sporazum o prosti trgovini med EU in Republiko Korejo je začel veljati julija 2011 kot prvi sporazum o prosti trgovini, ki ga je sklenila EU, ki vključuje poglavje o trgovini in trajnostnem razvoju, tj. zaveze pogodbenic s področja dela in okolja, ki so pomembne za njune trgovinske odnose. Pogodbenici si bosta tako ves čas prizadevali za ratifikacijo temeljnih konvencij Mednarodne organizacije dela (MOD) in dejansko izvajali konvencije, ki so jih Koreja in države članice EU že ratificirale.

Pogodbenici bosta v svojo zakonodajo in prakso prenesli večstranske sporazume s področja okolja, katerih podpisnici sta.

EU in Koreja sta se poleg tega zavezali, da ne bosta nižali standardov, da bi pritegnili trgovino ali naložbe, in sta izrazili pripravljenost za sodelovanje na področjih, povezanih s trajnostnim razvojem. To vključuje olajševanje trgovine z okoljskimi dobrinami in storitvami, spodbujanje trajnostne energije iz obnovljivih virov in energijsko učinkovitih izdelkov ter spodbujanje družbene odgovornosti podjetij in trgovine z izdelki, vključenimi v sistem etične ali pravične trgovine. Sodelovanje lahko vključuje tudi trgovinske vidike biotske raznovrstnosti, spodbujanje trajnostnega ribolova, reševanje problema nezakonite sečnje in sodelovanje pri trgovinskih vidikih politike podnebnih sprememb.

Pogodbenici sta se še zavezali, da bosta spremljali učinke sporazuma.

Notranja svetovalna skupina EU

V poglavju o trgovini in trajnostnem razvoju v sporazumu o prosti trgovini med EU in Republiko Korejo je predvideno, da vsaka pogodbenica ustanovi notranjo svetovalno skupino o trajnostnem razvoju (okolje in delo), katere naloga je svetovanje o izvajanju tega poglavja. Notranjo svetovalno skupino bodo sestavljale neodvisne reprezentativne organizacije civilne družbe, v njej pa bodo uravnoteženo zastopane organizacije s področja okolja in dela, združenja podjetij in druge zainteresirane strani.

Forum civilne družbe EU–Koreja

Sporazum o prosti trgovini med EU in Republiko Korejo določa tudi, da se bodo člani obeh notranjih svetovalnih skupin sestajali na forumu civilne družbe, da bi v okviru dialoga razpravljali o vidikih trajnostnega razvoja v trgovinskih odnosih med pogodbenicama. Forum civilne družbe se sestaja enkrat na leto, razen če se pogodbenici dogovorita drugače, in sicer izmenično v Bruslju in Seulu.

Downloads

Rules of procedure of the EU Domestic Advisory Group created pursuant to Chapter 13 (Article 13.12) of the EU-Korea Free Trade Agreement