Unutarnja savjetodavna skupina EU-a za Republiku Koreju

Unutarnja savjetodavna skupina EU-a za Republiku Koreju u okviru Sporazuma o slobodnoj trgovini

Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Republike Koreje stupio je na snagu u srpnju 2011. i prvi je sporazum o slobodnoj trgovini koji je EU sklopio, a koji uključuje poglavlje o trgovini i održivom razvoju, odnosno obveze koje su strane preuzele na području rada i pitanja povezanih s okolišem koja su od važnosti za njihove trgovinske odnose.

Na primjer, strane će ulagati kontinuirane i trajne napore u ratifikaciju preostalih temeljnih konvencija Međunarodne organizacije rada (ILO) i djelotvorno primjenjivati one koje su Koreja i države članice EU-a već ratificirale. Također, strane će  da će u svojim zakonima i praksi na djelotvoran način provoditi multilateralne sporazume o okolišu čije su potpisnice.

EU i Koreja također su se obvezale da neće snižavati standarde radi privlačenja trgovinskih aktivnosti i ulaganja te izrazile spremnost za suradnju u područjima povezanima s održivim razvojem. To uključuje olakšavanje trgovine robom i uslugama u području okoliša, promicanjeodržive energije iz obnovljivih izvora, energetski učinkovitih proizvoda, društveno odgovornog poslovanja (DOP) i trgovine proizvodima koji podliježu sustavima etičke ili pravedne trgovine. Suradnja može uključivati i trgovinske aspekte bioraznolikosti, promicanje održivog ribarstva, rješavanje problema nezakonite sječe ili suradnju na trgovinskim aspektima politike u području klimatskih promjena.

Strane su se obvezale i na praćenje učinka Sporazuma.

Unutarnja savjetodavna skupina EU-a

Poglavljem o trgovini i održivom razvoju Sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Koreje predviđeno je da svaka strana uspostavi unutarnju savjetodavnu skupinu za održivi razvoj (zaštita okoliša i rad) sa zadaćom savjetovanja u vezi s provedbom tog poglavlja. Unutarnje savjetodavne skupine sastoje se od neovisnih reprezentativnih organizacija civilnog društva uz jednakomjernu zastupljenost organizacija radnika i poslodavaca te organizacija koje se bave zaštitom okoliša i drugih odgovarajućih dionika.

Forum civilnog društva EU-a i Koreje

Sporazumom o slobodnoj trgovini između EU-a i Koreje predviđeno je i da se članovi Unutarnje savjetodavne skupine svake strane okupljaju u Forumu civilnog društva kako bi vodili dijalog o aspektima trgovinskih odnosa među stranama koji se odnose na održivi razvoj. Forum civilnog društva sastaje se jednom godišnje, osim ako strane ne odluče drugačije, naizmjenično u Bruxellesu i Seulu.

Downloads

Rules of procedure of the EU Domestic Advisory Group created pursuant to Chapter 13 (Article 13.12) of the EU-Korea Free Trade Agreement