Grupul consultativ intern UE-Republica Coreea

This page is also available in

Grupul consultativ intern UE-Republica Coreea în temeiul Acordului de liber schimb (ALS)

Acordul de liber schimb (ALS) UE-Republica Coreea a intrat în vigoare în iulie 2011, fiind primul ALS încheiat de UE care include un capitol privind comerțul și unul privind dezvoltarea durabilă, angajamentele părților în domeniul forței de muncă și al chestiunilor de mediu fiind importante pentru relațiile comerciale ale acestora. De exemplu, părțile vor depune eforturi continue și susținute pentru a ratifica convențiile fundamentale neratificate încă ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM) și pentru a pune efectiv în aplicare convențiile respective deja ratificate de Republica Coreea și de statele membre ale UE.

În mod similar, părțile vor pune în aplicare în mod eficace, în legislația lor și în practică, acordurile multilaterale în domeniul mediului la care sunt părți.

UE și Coreea s-au angajat, de asemenea, să nu scadă standardele pentru a atrage activități comerciale sau investiții și și-au exprimat dorința de a coopera în domenii legate de dezvoltarea durabilă. Aceasta presupune facilitarea comerțului cu tehnologii și servicii din domeniul mediului, promovarea energiei din surse regenerabile și a produselor eficiente din punct de vedere energetic, precum și susținerea responsabilității sociale a întreprinderilor (RSI) și a comerțului cu produse care fac obiectul sistemelor de comerț etic sau echitabil. Cooperarea poate include, de asemenea, aspecte legate de comerț ale biodiversității, promovarea pescuitului sustenabil, abordarea problemei exploatării forestiere ilegale sau cooperarea cu privire la aspectele legate de comerț ale politicii privind schimbările climatice.

De asemenea, părțile s-au angajat să monitorizeze consecințele acordului.

Grupul consultativ intern al UE

Capitolul privind comerțul și dezvoltarea durabilă din cadrul Acordului de liber schimb (ALS) UE – Republica Coreea prevede că fiecare parte instituie un grup consultativ intern (GCI) privind dezvoltarea durabilă (pentru domeniile mediului și muncii), având sarcina de a oferi consultanță cu privire la punerea în aplicare a acestui capitol. Grupul consultativ intern cuprinde organizații independente reprezentative ale societății civile, pe baza unei reprezentări echilibrate a organizațiilor din domeniul mediului, al muncii și al întreprinderilor, precum și alți factori relevanți.

Forumul societății civile UE-Republica Coreea

Acordul de liber schimb (ALS) dintre UE și Republica Coreea prevede, de asemenea, că membrii GCI ai fiecărei părți se întrunesc într-un forum al societății civile pentru a iniția un dialog care vizează aspecte legate de dezvoltarea durabilă ale relațiilor comerciale dintre părți. Forumul societății civile se întrunește o dată pe an, cu excepția cazului în care se convine altfel de către părți, cu locul de desfășurare alternativ la Bruxelles și la Seul.

Downloads

Rules of procedure of the EU Domestic Advisory Group created pursuant to Chapter 13 (Article 13.12) of the EU-Korea Free Trade Agreement