EU–Koreai Köztársaság belső tanácsadó csoport

Az EU–Koreai Köztársaság szabadkereskedelmi megállapodás értelmében létrehozott uniós belső tanácsadó csoport

Az EU–Korea szabadkereskedelmi megállapodás 2011 júliusában lépett életbe. Ez volt az EU által kötött első szabadkereskedelmi megállapodás, amely egy kereskedelemről és egy fenntartható fejlődésről szóló fejezetet foglal magában. Ezek a feleknek a kereskedelmi kapcsolataik szempontjából fontos munkaügyi és környezetvédelmi vonatkozású kérdések területén tett kötelezettségvállalásait tartalmazzák. Ezek között szerepel például, hogy a felek folyamatos és kitartó erőfeszítéseket tesznek a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) hátralévő alapegyezményeinek ratifikálására, továbbá a Korea és az uniós tagállamok által már ratifikált egyezményeket eredményesen végrehajtják.

Ehhez hasonlóan a felek nemzeti jogszabályaikban és gyakorlatukban eredményesen végrehajtják azokat a többoldalú környezetvédelmi megállapodásokat, amelyeknek részes felei.

Az EU és Korea emellett kötelezettséget vállalt arra, hogy nem lazítja fel a normákat azért, hogy kereskedelmi forgalmat vagy befektetéseket vonzzon, és kifejezték azt a szándékukat is, hogy együttműködnek a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó területeken. Ez magában foglalja a kereskedelmi eljárások egyszerűsítését a környezetvédelmi áruk és szolgáltatások vonatkozásában, a fenntartható megújuló energia és az energiahatékony termékek támogatását és a vállalati társadalmi felelősségvállalás, valamint az etikus, illetve tisztességes kereskedelmi rendszerek alá tartozó termékek kereskedelmének előmozdítását. Az együttműködés kiterjedhet a biológiai sokféleség kereskedelmi vonatkozásaira, a fenntartható halászat előmozdítására, az illegális fakitermelés problémájának kezelésére, illetve az éghajlatváltozással kapcsolatos politika kereskedelmi aspektusai terén történő együttműködésre is.

A felek továbbá kötelezettséget vállaltak a megállapodás hatásának nyomon követésére.

Az uniós belső tanácsadó csoport

Az EU–Korea szabadkereskedelmi megállapodás kereskedelemről és fenntartható fejlődésről szóló fejezete előirányozza, hogy mindegyik fél hozzon létre egy fenntartható fejlődéssel (környezetvédelemmel és munkaüggyel) foglalkozó belső tanácsadó csoportot, amelynek feladata a fejezet végrehajtásával kapcsolatos tanácsadás. A belső tanácsadó csoportok „a civil társadalom független képviseleti szervezeteiből állnak, kiegyensúlyozottan képviselve a környezetvédelmi, a munkaügyi és az üzleti szervezeteket, valamint más érintett érdekcsoportokat”.

Az EU–Korea civil társadalmi fórum

Az EU–Korea szabadkereskedelmi megállapodás azt is előirányozza, hogy az egyes felek belső tanácsadó csoportjának tagjai egy civil társadalmi fórum keretében találkozzanak, hogy párbeszédet folytathassanak a felek közötti kereskedelmi kapcsolatok fenntartható fejlődéssel összefüggő szempontjairól. A civil társadalmi fórum – ha a felek másként nem állapodnak meg – évente egyszer ül össze, felváltva Brüsszelben, illetve Szöulban.

Downloads

Rules of procedure of the EU Domestic Advisory Group created pursuant to Chapter 13 (Article 13.12) of the EU-Korea Free Trade Agreement