ADÓZÁS

This page is also available in

Az adózás eredeti célja, hogy bevételt generáljon a kormányok számára, de hatással van az olyan kulcsfontosságú politikai területekre, mint a verseny, foglalkoztatás és a beruházások.

Az adót a magánszemélyektől és a vállalatoktól szedik be, és a jövedelemre, a fogyasztásra, a vagyonra, az ingatlanra vagy bizonyos gazdasági tevékenységekre vetik ki. Az adószabályok betartásának elmulasztását törvény bünteti.

Az adózás a hatóságok számára értékes eszköz, mert befolyásolni tudják általa a gazdasági szereplők viselkedését. A tagállamok ezért védik a előjogaikat ezen a területen, ami megnehezíti az uniós szintű jogharmonizációt. Nem szabad elfelejteni, hogy az összes adózást érintő európai jogszabályhoz egyhangú döntésnek kell születnie a Tanácsban.

Mivel az adózás hatása ennyire széles körű, időről-időre előfordul, hogy a tagállamok versenyképességi okokból fenntartanak bizonyos adóintézkedéseket, annak ellenére, hogy azok az általános megítélés alapján az EU egésze számára károsak.

Az EGSZB az adózásról

Az EGSZB szerint a tagállamok alábecsülik a gazdasági és monetáris unió hatékony működéséhez szükséges adóharmonizáció mértékét, és ezen a téren nagyobb előrelépésre van szükség. Az EGSZB nagyobb mértékű harmonizációt és összehangolást szeretne, amellyel megszüntetnék az adózással kapcsolatos akadályokat a belső piacon bonyolódó, határon átnyúló kereskedelemben. Több és nagyobb mértékű együttműködésre van szükség a tagállamok között az adócsalás és adókijátszás leküzdése érdekében, ideértve az agresszív adótervezést is. A közvetett adók tekintetében az EGSZB egy stabilabb egységes európai héaövezet létrehozását támogatja.