Monitorovací výbor Euromed

Monitorovací výbor Euromed sa skladá z členov, ktorí sa pravidelne stretávajú. Okrem monitorovania situácie v regióne z hľadiska občianskej spoločnosti sa výbor zameriava na európsku susedskú politiku a jej vplyv na spoluprácu medzi EÚ a jej partnerskými krajinami.

Usporadúva tiež výročné summity Európsko-stredomorského partnerstva, na ktorých sa stretávajú národné hospodárske a sociálne rady (HSR) a podobné inštitúcie, ako aj zástupcovia občianskej spoločnosti v EÚ a partnerských krajinách. Uverejňuje správy o aktuálnych otázkach, ktoré sú následne predložené veľkému počtu zástupcov občianskej spoločnosti počas týchto výročných summitov.